Thi đua là yêu nước

Phan Quang Vũ

Cách đây đúng 72 năm, giữa thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Để triển khai Chỉ thị này, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Cho tới nay, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị.

Làm đường giao thông nông thôn tại huyện Si Ma Cai, Lào Cai.
Làm đường giao thông nông thôn tại huyện Si Ma Cai, Lào Cai.

Trong “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu vấn đề: “Mục đích thi đua ái quốc là gì?”. Người giải thích:  Đó là “Diệt giặc đói khổ, diệt giặc dốt nát, diệt giặc ngoại xâm. Cách làm là dựa vào: Lực lượng của dân; tinh thần của dân, để gây dựng hạnh phúc cho dân”. Người nhấn mạnh: “Vì vậy bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua.Làm cho mau. Làm cho tốt. Làm cho nhiều. Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mọi mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Thực hiện khẩu hiệu:Toàn dân kháng chiến. Toàn diện kháng chiến”. Người chỉ rõ: Trong thi đua ái quốc, chúng ta vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Người cũng nhấn mạnh: Kết quả đầu tiên của thi đua ái quốc là: Toàn dân đủ ăn đủ mặc. Toàn dân sẽ biết đọc biết viết. Toàn bộ đội sẽ đầy đủ lương thực, khí giới, để giết giặc ngoại xâm. Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn.

“Thế là chúng ta thực hiện: Dân tộc độc lập. Dân quyền tự do. Dân sinh hạnh phúc”- Người nói và nhấn mạnh: “Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Phong trào sôi nổi, thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng”.

72 năm đã qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, trong tất cả các thời kỳ của cách mạng Việt Nam, phong trào thi đua luôn được đẩy mạnh. Trong chiến tranh giữ nước, giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà; hay trong thời bình dựng xây đất nước thì các phong trào thi đua đều rất sôi nổi, đem lại những thành công lớn. Trong những phong trào thi đua sôi nổi ấy đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng tập thể, cá nhân mà việc làm, thành tích đạt được đã là những tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Cùng với đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào các dân tộc thiểu số cũng có những đóng góp quan trọng vào phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt quan trọng đó chính là phong trào thi đua đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Cũng cần phải nói rằng, xây dựng nông thôn mới là chương trình lớn của Đảng, Nhà nước được khắp nơi hưởng ứng.

Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, xuất phát điểm thấp, còn nhiều rào cản, nên việc xây dựng nông thôn mới ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa gặp nhiều khó khăn. Trong đó có những khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi. Nhưng với lòng yêu quên hương đất nước nồng nàn, tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và hy vọng ngày mai tươi sáng, đồng bào các dân tộc thiểu số đã đoàn kết cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, xây dựng bản làng ngày một tươi đẹp.

Thi đua xây dựng nông thôn mới ở thôn Thanh Tân, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
Thi đua xây dựng nông thôn mới ở thôn Thanh Tân, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều kết quả đáng khích lệ.

Với huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Hà Giang, những năm qua, người dân huyện Hoàng Su Phì đã có những cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới. Chính quyền huyện xác định, xây dựng nông thôn mới từ thôn bản và từng gia đình.

Chính cách làm này đã đưa tới thành công. Như thôn Tân Phong (xã Hồ Thầu), bà con dân tộc Dao đã xác định phải giúp nhau thoát nghèo. Với khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của cây chè Shan tuyết; cán bộ xã, thôn vận động người dân đẩy mạnh chăm sóc diện tích chè hiện có, áp dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh, tăng năng suất... Nhờ đó, giá trị kinh tế từ cây chè được nâng lên đáng kể; bình quân thu nhập của các hộ trồng chè tăng dần theo từng năm.

Với cách làm sâu sát đến từng thôn, bản; đến hết năm 2019, xã Hồ Thầu đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới, thu nhập bình quân đạt 28 triệu đồng/người/năm. Hiện, cấp ủy, chính quyền xã đang dồn mọi nguồn lực, tập trung thực hiện những tiêu chí còn lại để xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Còn với tỉnh Lào Cai, bằng rất nhiều nỗ lực, ăm 2019, tỉnh có 8 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 1 xã so với kế hoạch giao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 52 xã, đạt 104% so với mục tiêu Đề án xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Số tiêu chí bình quân/xã đạt 14,6 tiêu chí, vượt 1,3 tiêu chí so với kế hoạch năm 2019); không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Đáng chú ý, tổng nguồn lực huy động Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai đạt trên 2.216 tỷ đồng, đạt 113,7% kế hoạch năm. Trong xây dựng nông thôn mới, Lào Cai chú trọng  công tác giảm nghèo bền vững, từ đó có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 4,79%, đạt 159% kế hoạch, số hộ nghèo còn lại là 19.708 hộ, tương ứng 11,46%. Lũy kế giai đoạn 2016 - 2020, bình quân tỷ lệ giảm nghèo 5,17%/năm, vượt xa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”, năm 2020, tỉnh Lào Cai xác định các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua để người dân thấy được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới và thoát nghèo.  Năm 2020, tỉnh Lào Cai phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, nâng số xã hoàn thành nông thôn mới lên 58 xã; số tiêu chí bình quân/xã toàn tỉnh đạt 15 tiêu chí/xã; mỗi huyện tăng bình quân tiêu chí/xã từ 1,5 - 2 tiêu chí; duy trì không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân 3%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

Nói như bà con Lào Cai, nếu không có các phong trào thi đua thì khó có thể đạt được những thành tích ấy.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Thắm sắc hoa anh đào

Thắm sắc hoa anh đào

Người dân ở thị trấn Sa Pa cho biết, cây hoa anh đào được trồng, nằm trong số 100 cây giống quý do Hội hữu nghị Nhật - Việt tặng nhân dịp huyện Sa Pa tròn 100 tuổi.
Chinh phục Ngũ Chỉ Sơn

Chinh phục Ngũ Chỉ Sơn

Ngũ Chỉ Sơn có 5 ngọn núi chính, nằm thẳng đứng, như 5 ngón tay chỉ thẳng lên trời đầy kiêu hãnh.
‘Gieo chữ’ ở vùng cao

‘Gieo chữ’ ở vùng cao

Bằng niềm tin và trách nhiệm, các thầy, cô đã cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, đưa “con đò tri thức” đến với học sinh vùng sâu, vùng xa.
Miền riêng của A Sáng

Miền riêng của A Sáng

Những bức vẽ của họa sĩ A Sáng kể câu chuyện về bản làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những đứa trẻ xúng xính váy hoa…
Ăn sáng đúng cách

Ăn sáng đúng cách

Hiện nay nhiều người đã thấy được tầm quan trọng của bữa ăn sáng. Tuy nhiên không ít người ăn sáng không đúng cách gây hại cho sức khỏe của mình.

Tin nóng

Thắm sắc hoa anh đào

Thắm sắc hoa anh đào

Người dân ở thị trấn Sa Pa cho biết, cây hoa anh đào được trồng, nằm trong số 100 cây giống quý do Hội hữu nghị Nhật - Việt tặng nhân dịp huyện Sa Pa tròn 100 tuổi.

Xem nhiều nhất