Thi tốt nghiệp THPT: Đề thi môn tiếng Anh bám sát nội dung chương trình lớp 12

Thu Hương

Đề thi môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 đảm bảo bám sát mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp và có độ phân hóa cho mục tiêu xét tuyển đại học.

Theo Hệ thống giáo dục HOCMAI, cấu trúc và độ khó của đề cũng tương tự như đề thi đợt 1, nội dung các câu hỏi đều là các dạng câu hỏi và ngữ liệu quen thuộc.

Về nội dung đề thi: Đề thi vẫn bao gồm 50 câu hỏi với thời gian làm bài 60 phút và tuân thủ đúng cấu trúc nội dung và đề thi tham khảo lần 2 mà Bộ Giáo dục và đào tạo đã công bố.

Các câu hỏi vẫn chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, trải dài từ học kỳ 1 đến học kỳ 2, với các đơn vị kiến thức trọng tâm mà học sinh đã được làm quen trong quá trình ôn luyện như: Phát âm: phát âm đuôi -s và phát âm của nguyên âm; Trọng âm: 2 âm tiết và 3 âm tiết, khá đơn giản, các từ quen thuộc; Hoàn thành câu; Từ đồng nghĩa - trái nghĩa; Chức năng giao tiếp; Câu đồng nghĩa kiểm tra kiến thức về: so sánh, động từ khuyết thiếu và lối nói gián tiếp; Nối câu: kiểm tra kiến thức về đảo ngữ và câu điều kiện; Sửa lỗi sai: hòa hợp chủ vị, cấu trúc song hành và lỗi sai về cách sử dụng từ và Điền từ; Đọc hiểu với các chủ đề quen thuộc, không xuất hiện dạng câu hỏi mới.

Về độ khó của đề thi: 70% thuộc các câu hỏi nhận biết-thông hiểu, học sinh chỉ cần nắm chắc các kiến thức ngữ pháp cơ bản và có kỹ năng làm bài ở mức khá cũng có thể đạt điểm 7.

Các dạng bài nằm trong vùng điểm này thường rơi vào các dạng: Phát âm, trọng âm, tìm lỗi sai, hoàn thành câu, chức năng giao tiếp, tìm câu đồng nghĩa, nối câu, tìm từ đồng nghĩa - trái nghĩa. 30% câu hỏi trong đề thi ở mức độ vận dụng - vận dụng cao thường nằm ở dạng bài đọc hiểu và những câu hỏi về từ vựng. Dĩ nhiên các câu hỏi khó sẽ không tập trung ở 1 dạng bài, mà xuất hiện rải rác trong từng dạng bài của đề thi.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất