: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:30:00 21/12/2018

Chống gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu

Ngày 20/12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết đã có văn bản yêu cầu BCĐ 389 các bộ ngành, địa phương tăng cường ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu còn tiềm ẩn và diễn ra phức tạp, Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu BCĐ 389 các bộ ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Kế hoạch 410/KH-BCĐ389 ngày 14/6/2017.

Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia cũng yêu cầu BCĐ 389 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ theo phạm vi, lĩnh vực, địa bàn được giao đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu của tập đoàn, tổng công ty, các tổng đại lý, đại lý bán lẻ, cửa hàng bán lẻ thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đo lường và chất lượng; chú trọng quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu để in và cung cấp chứng từ cho khách hàng khi có yêu cầu chống thất thu thuế, buôn lậu và gian lận thương mại, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.    

H.H.