Phương án điều hành giá điện, xăng dầu được đề xuất cho vào danh mục 'mật'

Theo Dân Trí

Bộ Công Thương đề xuất xếp báo cáo điều hành kinh doanh và phương án chỉ đạo, điều chỉnh giá mặt hàng xăng dầu chưa công bố; phương án chỉ đạo điều chỉnh giá điện chưa công bố vào danh mục bí mật Nhà nước thuộc ngành Công Thương.

Phương án điều hành giá điện, xăng dầu được đề xuất cho vào danh mục 'mật'

Bộ Công Thương muốn đóng dấu mật thông tin giá điện, xăng dầu.

Bộ Công Thương vừa có công văn gửi UBND các tỉnh thành lấy ý kiến góp ý về dự thảo Danh mục bí mật nhà nước ngành Công Thương. 

Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất xếp 13 thông tin, tài liệu vào danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật của ngành. Có 30 thông tin, tài liệu được đề xuất xếp vào danh mục bí mật Nhà nước thuộc danh mục Mật.

Đáng chú ý, danh mục được Bộ Công Thương đề xuất xếp vào danh mục mật có: báo cáo điều hành kinh doanh và phương án chỉ đạo, điều chỉnh giá mặt hàng xăng dầu chưa công bố; phương án chỉ đạo điều chỉnh giá điện chưa công bố; Kế hoạch và biện pháp điều hành thị trường trong nước đảm bảo cung cầu ổn định thị trường trong nước, số liệu cung cầu một số mặt hàng thiết yếu chưa công bố.

Một số danh mục khác cũng nằm trong diện mật như: Phương án tổ chức bộ máy, điều động, luân chuyển, quy hoạch cán bộ, hồ sơ cán bộ lãnh đạo từ cấp Vụ và tương đương trở lên, tài liệu quy hoạch cán bộ, quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo trong ngành công thương chưa công bố; Hồ sơ, tài liệu, thông tin về hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong ngành công thương đang trong quá trình kiểm tra, xác minh hoặc đã kết luận nhưng chưa công bố.

Các hồ sơ, tài liệu thông tin về cá nhân, tổ chức (kể cả cá nhân, tổ chức nước ngoài) có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương đang trong quá trình thu thập, thẩm tra, xác minh, kiểm tra, xử lý chưa được công bố theo quy định pháp luật cũng được đề xuất xếp vào danh mục mật.

Danh mục mật cũng đề xuất đối tượng là Hồ sơ, tài liệu, thông tin về hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong ngành công thương đang trong quá trình kiểm tra, xác minh hoặc đã kết luận nhưng chưa công bố.

Lý giải về nguyên nhân xây dựng Danh muc này, Bộ Công Thương cho hay, năm 2008 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 106 về Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật trong ngành Công Thương. Bộ Công an cũng ban hành Quyết định về Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của ngành Công Thương. Các quy định này đã giúp cho Bộ Công Thương thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành.

Mặc dù vậy, sau 10 năm thực hiện, một số danh mục bí mật nhà nước ngành Công Thương đã thay đổi, cần được cập nhật thay thế cho phù hợp quy định pháp luật, phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Bên cạnh đó, ngày 15/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Theo đó quy định, việc lập, thẩm định, ban hành danh mục bí mật nhà nước, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. 

Cùng với đó, các bộ cũng được giao trách nhiệm trong việc chủ trì xây dựng danh mục bí mật nhà nước trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý từ Trung ương đến địa phương.

Bộ Công Thương cũng khẳng định: Danh mục được xây dựng đảm bảo sự phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới, đầy đủ thông tin, tài liệu mới phát sinh trong thực tiễn thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Giá lúa vụ Thu Đông giảm nhẹ

Giá lúa vụ Thu Đông giảm nhẹ

Hiện nhiều địa phương ĐBSCL đã bước vào thu hoạch lúa Thu Đông. Vụ này, mặc dù giá lúa tại một số địa phương như An Giang, Đồng Tháp có giảm nhẹ nhưng dự kiến sau ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất