: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:28:46 15/06/2019

Số vụ vi phạm Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vẫn gia tăng

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ra đời đã 8 năm (có hiệu lực từ ngày 1/7/2011), song Luật chưa phát huy được hết hiệu quả khi mà cơ chế biện pháp bảo vệ người tiêu dùng vẫn chưa đủ mạnh, số người tiêu dùng bị xâm phạm quyền lợi vẫn gia tăng. Thông tin nói trên được đưa ra tại “Hội nghị Tổng kết thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn” do Bộ Công thương tổ chức ngày 14/6.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân – Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) đưa ra nhận định, trong gần 8 năm thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, công tác giải quyết khiếu nại, bảo vệ người tiêu dùng đã đạt kết quả nhất định. Theo báo cáo, số lượng vụ việc của người tiêu dùng được phản ánh tới Bộ Công thương tăng từ 26 vụ trong năm 2011 lên 263 vụ vào năm 2012, 450 vụ vào năm 2013 và duy trì trung bình gần 1.500 vụ trong giai đoạn 2014 – 2018.

Ghi nhận những kết quả nói trên song theo lãnh đạo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, tồn tại trong chính các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ông Trịnh Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng chỉ rõ: Toàn bộ các quy định hiện nay chỉ phù hợp với các giao dịch, kinh doanh – tiêu dùng có tính “truyền thống” mà chưa tính tới một số phương thức mới, hiện đại, đặc biệt là sự phát triển của thương mại điện tử và cách mạng khoa học công nghệ 4.0.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cũng cho rằng, Luật ra đời đã lâu nhưng quyền lợi người tiêu dùng vẫn đang bị xâm phạm. Để khắc phục những bất cập, hạn chế của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn hiện hành, giới chuyên gia kiến nghị, cần rà soát sửa đổi, hoàn thiện các quy định của Luật, tạo lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.

M.P.