: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:34 26/08/2019

Việt Nam có khả năng cung cấp 350 nghìn tấn hồ tiêu ra thị trường

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Việt Nam là quốc gia sản xuất, xuất khẩu hồ tiêu nổi tiếng hàng đầu thế giới, đóng vai trò chi phối thị trường; diện tích, năng suất, sản lượng không ngừng tăng, trình độ canh tác tiến bộ rõ; khối lượng và kim ngạch xuất khẩu luôn năm sau cao hơn năm trước.

Nguồn cung của Việt Nam có xu hướng tăng trong những năm tới với khả năng cung cấp ra thị trường 210.000 - 350.000 tấn trong giai đoạn 2017 - 2030. Tuy nhiên vấn đề vẫn là hiệu quả kinh tế, khi mức giá xuất khẩu lệ thuộc vào nguồn cung đưa ra của một số nước như Ấn Độ, Indonesia, Brazil, Campuchia, khi các nước này khôi phục sản xuất hồ tiêu và mở rộng sản xuất.

Hiện cả nước có khoảng 200 DN chế biến, kinh doanh hồ tiêu; có 60 DN chế biến và trực tiếp xuất khẩu, trong đó 18 DN chế biến lớn với công suất khoảng 80.000 tấn/năm.

K.Linh