Thị xã Phú Thọ 60 năm làm theo lời Bác

Tùng Duy Tùng Duy

Ngày 18 và 19/8/1962, Đất Tổ Phú Thọ vinh dự lần thứ 8 được đón Bác Hồ về thăm tỉnh nhân Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Sự quan tâm sâu sắc cùng những lời chỉ bảo, định hướng của Người như kim chỉ nam, để trong suốt 60 năm qua Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có thị xã Phú Thọ, không ngừng nỗ lực thi đua, xây dựng, kiến thiết, bảo vệ và xây dựng quê hương phát triển như ngày hôm nay.

Sáng 19/8/1962 tại sân vận động thị xã Phú Thọ, trước hơn ba vạn cán bộ, đảng viên và người dân Đất Tổ, Bác Hồ thân ái hỏi thăm đồng bào các dân tộc, bộ đội, công an, dân quân, anh hùng lao động và chiến sĩ thi đua trong toàn tỉnh. Người căn dặn: “Nhiệm vụ của Đảng là lãnh đạo quần chúng đánh thắng tình trạng nghèo nàn lạc hậu, xây dựng đời sống ấm no cho nhân dân. Để lãnh đạo tốt các cấp phải thật đoàn kết, thật dân chủ, phải thực hành chế độ “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” và phê bình, tự phê bình để không ngừng tiến bộ”. Bác tin rằng Phú Thọ sẽ hoàn thành vượt mức những nhiệm vụ Đảng đã giao phó, trở nên tỉnh tiên tiến để góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc...”.

Năm 1962, Bác Hồ về thăm TX Phú Thọ, Người trò chuyện, căn dặn nhiều việc làm cụ thể trước hơn 3 vạn người
Năm 1962, Bác Hồ về thăm thị xã Phú Thọ, Người trò chuyện, căn dặn nhiều việc làm cụ thể trước hơn 3 vạn người.

Thị xã Phú Thọ được thành lập ngày 5/5/1903, giữ vai trò là tỉnh lỵ và trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Phú Thọ trong gần sáu thập kỷ. Những năm gần đây, thị xã đã tạo được nhiều dấu ấn về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh. Thị xã không ngừng đẩy nhanh tốc độ phát triển, đưa công nghiệp trở thành động lực chính của nền kinh tế, đồng thời tập trung đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, đưa thị xã đạt chuẩn đô thị loại III, từng bước đạt các tiêu chí của thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Đến hết năm 2018, 5/5 xã của thị xã đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, về đích trước 2 năm so mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đề ra. Năm 2019, thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có hai xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Ghi nhận những thành tích đạt được, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Phú Thọ Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đảng bộ thị xã đã đề ra nhiều chủ trương, định hướng sát với từng lĩnh vực, kinh tế phát triển khá toàn diện. Đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm trên 10%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra (8,5%). Liên tục 3 năm (từ 2017 - 2019), tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã dẫn đầu các đơn vị cấp huyện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm vai trò chủ đạo (50%)...

Từ năm 2021 đến nay, đại dịch Covid-19 vẫn phức tạp, tác động mọi mặt đời sống, kinh tế xã hội nhưng sự chủ động, linh hoạt, đồng lòng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đã đưa thị xã vượt qua những khó khăn và đạt những thành công lớn. Thị xã đã hoàn thành đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, đời sống nhân dân được cải thiện và ổn định hơn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách thị xã đạt 120,5% dự toán, trong đó thu địa bàn đạt 137,8% dự toán; Đầu tư phát triển đạt kết quả khá với tổng vốn toàn xã hội tăng 15,1% so với cùng kỳ. Tình hình chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Làm theo lời Bác, TX Phú Thọ ngày nay đã có nhiều đổi thay
Làm theo lời Bác, thị xã Phú Thọ ngày nay đã có nhiều đổi thay.

Là một trong bốn vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, thị xã Phú Thọ đưa vào hoạt động Khu công nghiệp Phú Hà và Cụm công nghiệp Thanh Minh. Đến nay, riêng Khu công nghiệp Phú Hà đã có 26 doanh nghiệp đầu tư với tổng diện tích thuê đất 124,5 ha, tổng số vốn đầu tư hơn 569 triệu USD; cụm công nghiệp Thanh Minh đã có 8 nhà đầu tư, tổng vốn 10,5 triệu USD, tỷ lệ lấp đầy đạt 35,1%; tạo việc làm 15.000 lao động, có dấu ấn rõ nét vị thế của một trung tâm công nghiệp phía Tây và Tây Bắc của Đất Tổ.

Từ một thị xã hạ tầng, giao thông còn khó khăn, chưa đồng bộ, thị xã Phú Thọ đã có nhiều đổi thay trong xây dựng đô thị văn minh, hiện đại phù hợp với xu thế phát triển. Đến nay, thị xã đã hoàn thành các tuyến giao thông nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 2D, tiến tới là Cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang thuận lợi trong giao lưu, trao đổi liên kết vùng phía Tây, Tây bắc của tỉnh với thủ đô Hà Nội và các địa phương lân cận. Các tuyến đường liên huyện, nội thị được quan tâm đầu tư tạo kết nối giao thương.

Hạ tầng đô thị và các xã nông thôn mới nâng diện mạo mới cho thị xã sáng, xanh, sạch, đẹp. Ngày nay thị xã có giao thông nội thị khang trang, hệ thống thoát nước thải tập trung, điện chiếu sáng, điện trang trí, trung tâm thương mại, dịch vụ (Trung tâm thương mại Vincom, siêu thị, trung tâm bán lẻ, siêu thị điện máy, khách sạn và dịch vụ giải trí,...). Thị xã có Nhà thi đấu đa năng hiện đại, Nhà Văn hóa to đẹp, Quảng trường Bình Minh, Vườn hoa Trung tâm, Vườn hoa Tuổi trẻ. Có nhiều khu đô thị mới như Thanh Minh, Âu Cơ, Hà Lộc, Phú Lợi, Phú Hà,...

Khu nhà ở đô thị của TX Phú Thọ
Khu nhà ở đô thị của thị xã Phú Thọ.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thị ủy luôn quan tâm sâu sắc, coi đây là nhiệm vụ then chốt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác học tập, tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của thị xã. Trọng tâm là quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương IV (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ IV, V Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn đảng bộ thị xã. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền, triển khai học tập chuyên đề năm 2022 “Về nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc”.

Sự nghiệp giáo dục thị xã có bước tiến vượt bậc và giữ vững tốp đầu toàn tỉnh. Đến hết năm 2020, 100% trường học của thị xã đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó có bốn trường đạt chuẩn mức độ II.

Sự đoàn kết, dân chủ, tâm huyết và trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo thị xã đã đề ra những chủ trương, nghị quyết, giải pháp phù hợp. Một nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ để thị xã Phú Thọ hoàn thành các mục tiêu trong giai đoạn 2020-2025, đặc biệt sớm đưa thị xã hoàn thành các tiêu chí của một thành phố.

Nhìn lại 60 năm thực hiện lời dạy của Bác với những thành quả đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân thị xã Phú Thọ thêm tự hào về sự khởi sắc của quê hương với bề dày lịch sử gần 120 năm xây dựng và phát triển. Thị xã vững tin bước vào giai đoạn mới, phát huy các nguồn lực để thực hiện thành công khát vọng xây dựng thị xã phát triển nhanh, giàu đẹp, văn minh, trở thành một điểm sáng góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của quê hương Đất Tổ.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất