: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Nhạt nhòa trang phục truyền thống

Cùng với tiếng nói, chữ viết, trang phục là một trong những chỉ dấu quan trọng để nhận biết và phân biệt giữa dân tộc này với dân tộc khác. Trang phục truyền thống của mỗi dân tộc, mỗi cộng đồng luôn là thành tố quan trọng tạo nên những giá trị văn hóa đặc thù và bền vững góp phần hình thành bản sắc văn hóa.