Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 13

Sau đó Trung ương về tổ thảo luận nội dung trên. 

Ngày 15/12/2015, Trung ương làm việc tại Hội trường.

Buổi sáng

Trung ương thảo luận về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì, điều hành phiên họp.

Buổi chiều

Đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị đọc dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Tờ trình về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì, điều hành phiên họp.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất