: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
20:06:00 18/09/2015

BIDV ký kết và công bố triển khai thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Hậu cần Kĩ Thuật, Bộ Công An

Ngày 18/09/2015, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã thực hiện Lễ ký kết và công bố triển khai thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Hậu cần Kĩ Thuật (HC-KT), Bộ Công An.

BIDV ký kết và công bố triển khai thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Hậu cần Kĩ Thuật, Bộ Công An

Theo thỏa thuận hợp tác toàn diện, BIDV và Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật cùng  thống nhất nguyên tắc hợp tác là tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và phù hợp với các quy định của pháp luật. Hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ trong tất cả các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của hai bên đồng thời cùng xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ hợp tác theo hướng phát triển lâu dài, bền vững. 

BIDV và Tổng cục Hậu cần – Kĩ thuật cam kết  hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực chính như: Hợp tác triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại; tài trợ dự án cho các đơn vị Cục, Công ty trực thuộc và các Nhà thầu thực hiện các Gói thầu của Tổng cục; hợp tác lĩnh vực truyền thông, an sinh xã hội; hợp tác hỗ trợ cán bộ chiến sĩ về nhu cầu nhà ở, tạo điều kiện cho các cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác lâu dài, nâng cao động lực phấn đấu, học tập phục vụ xã hội.

Cùng trong lễ ký kết này, hai bên đã triển khai các lĩnh vực hợp tác bằng việc ký kết các hợp đồng cụ thể với các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hậu cần kĩ thuật là: Hợp đồng trả lương giữa Cục Quản trị H51, Hợp đồng nguyên tắc cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thiết bị khoa học và công nghệ Việt Nhật  

Là Ngân hàng Thương mại thuộc sở hữu Nhà nước, BIDV xác định việc tổ chức thực hiện thỏa thuận hợp tác toàn diện này là nhiệm vụ quan trọng, đáp ứng yêu cầu an ninh quốc gia, phát triển và hội nhập quốc tế.  Riêng đối với khách hàng thuộc lĩnh vực cơ quan hành chính sự nghiệp, có thể nói BIDV là ngân hàng đi tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp tài chính đối với khối đơn vị hành chính sự nghiệp. Điều này được thể hiện qua các thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa BIDV với Bộ y tế, Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ Giao thông vận tải… Đối với Tổng cục hậu cần kỹ thuật, các Chi nhánh của BIDV đã triển khai cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho một số đơn vị như: Tổng công ty Viễn thông toàn cầu, Bệnh viện y học cổ truyền, Bệnh viện 198, Công ty TNHH MTV Bộ Công An Thăng Long và hàng chục đối tác là Nhà thầu uy tín của Tổng cục HC-KTPhát biểu tại lễ kí, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết:  “BIDV xác định Tổng cục Hậu cần Kĩ thuật là đối tác quan trọng, BIDV cam kết tập trung nguồn lực, phát huy những lợi thế của mình về mạng lưới, công nghệ, con người và chất lượng dịch vụ ngân hàng để triển   khai tốt nhất các hoạt động hợp tác giữa hai bên.”

Thoả thuận hợp tác toàn diện với Tổng cục hậu cần kĩ thuật, Bộ Công An và BIDV là sự ghi nhận và thực hiện những cam kết của hai bên trong việc khai thác thế mạnh của mỗi bên, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng, đáp ứng yêu cầu an ninh quốc gia, phát triển và hội nhập quốc tế. Việc hợp tác với ngân hàng sẽ giúp cho các cơ quan hành chính sự nghiệp triển khai nhanh, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, quản lý linh hoạt, tăng tính tự chủ tài chính, sử dụng hiệu quả và đảm bảo an toàn kinh phí ngân sách nhà nước.