: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
19:52:00 10/02/2015

Tranh thủ các nguồn tài trợ quốc tế cho phát triển giảm nghèo

Chiều 5-2-2015, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác giảm nghèo bền vững. Bà Phan Thị Chinh Ủy viên HĐQT Ngân hàng cổ phần thương mại Đầu tư & Phát triển BIDV đã có bài tham luận tại Hội nghị.

Tranh thủ các nguồn tài trợ quốc tế cho phát triển giảm nghèo
 
Trong giai đoạn 2009 – 2014, BIDV đã chủ động đề xuất và thực hiện các  hoạt động an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên 3 bình diện chính sau:
 
1. Hỗ trợ tài chính trực tiếp, thông qua các chương trình an sinh xã hội (ASXH) cụ thể cho các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao.
 
Trong giai đoạn 2009 – 2014, BIDV đã thực hiện triển khai các chương trình ASXH với tổng giá trị khoảng: 1.500 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2014, BIDV đã triển khai 405 tỷ đồng tập trung vào các lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Xoá nhà tạm cho người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng cầu và đường dân sinh phục vụ xây dựng nông thôn mới. 
Trong đó: 
Tài trợ cho 10/64 huyện 30a và 6/30 huyện được hưởng 70% các chính sách của nghị quyết 30a với tổng kinh phí khoảng 335 tỷ đồng. 
Tài trợ xây dựng nông thôn mới tại 36 tỉnh với tổng mức kinh phí khoảng 500 tỷ đồng.
Tặng quà tết cho người nghèo: Đây là hoạt động thường niên được BIDV thực hiện từ 2009 đến nay với  hơn 404 nghìn suất quà, tổng giá trị 115 tỷ đồng, riêng 2014 BIDV đã  tặng 66.666 suất quà trị giá 20 tỷ đồng .
Ủng hộ ngư dân và các lực lượng chấp pháp trên biển trong năm 2014 gần 30 tỷ đồng.
Ngoài ra BIDV cũng triển khai hàng trăm chương trình tài trợ ASXH có quy mô dưới 10 tỷ cho các huyện khác trong danh sách 64 huyện nghèo, 30 huyện cận nghèo, xã nghèo của cả nước: với các khoản tài trợ tổng cộng lên gần 325 tỷ đồng.
Những khoản tài trợ trực tiếp, ban đầu này là hết sức cần thiết đối với các địa phương nghèo trong điều kiện chi ngân sách luôn phải cấp bù của Trung ương, là động lực thực chất để các địa phương  đầu tư các công trình Y tế, Giáo dục, lo chỗ an cư, lạc nghiệp cho người nghèo và xây dựng phòng tuyến, thế trận lòng dân ở khu vực biên giới trọng điểm Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây nam Bộ.
 
2. Xúc  tiến đầu tư, tài trợ tín dụng cho doanh nghiệp và người dân ở địa phương nghèo
 
Ước tính trong 5 năm 2010 -2014, BIDV đã phối hợp tổ chức hơn 10 Hội nghị xúc tiến đầu tư cấp vùng và cấp tỉnh, kêu gọi được hàng trăm dự án đầu tư với số vốn đăng ký đầu tư hàng trăm ngàn tỷ đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo công ăn việc làm đem lại phương kế giảm nghèo bền vững cho người dân.
BIDV cũng đã triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi cho cá nhân, hộ gia đình đặc biệt là các gói tín dụng đặc thù cho các vùng miền còn nhiều khó khăn như khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Riêng trong năm 2014 BIDV đã triển khai các gói tín dụng bán lẻ với tổng trị giá 17.800 tỷ đồng.
- Tích cực triển khai Nghị định 67 về chính sách phát triển hải sản. Đến nay, BIDV đã hướng dẫn hồ sơ, thủ tục vay theo Nghị định 67 cho 531 khách hàng, tổng nhu cầu vốn khoảng 1.604 tỷ đồng.
 
3. Vận hành các dự án Tài chính Nông thôn, triển khai nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới đến khu vực nông thôn, phát triển sản xuất và giảm nghèo bền vững. 
 
BIDV được Chính phủ tin tưởng lựa chọn là Ngân hàng vận hành dự án tài chính nông thôn do World Bank tài trợ. Qua 10 năm tiếp nhận và triển khai, dự án đã tạo ra tổng mức đầu tư tại khu vực nông thôn lên đến 548 triệu USD, trong đó khoảng 90% là đầu tư trung và dài hạn. Như vậy, ước tính mỗi đồng vốn vay từ WB đã tạo ra 2,62 đồng đầu tư vào nền kinh tế nông thôn. Người dân nghèo nông thôn, đặc biệt là phụ nữ nghèo dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính ngân hàng để có vốn sản xuất, tạo thu nhập ổn định. Số người vay cuối cùng là phụ nữ của dự án là 51%.  Dự án được đánh giá là thành công trong giảm nghèo trên cơ sở phương châm"Tặng cần câu, chứ không tặng con cá”
Kết luận: Những hoạt động tích cực trên của BIDV  đã góp phần nhỏ bé vào thành quả chung của cả nước về giảm nghèo. Nếu so với năm 2008, trước khi có nghị quyết về giảm nghèo bền vững của Chính phủ thì  công cuộc giảm nghèo đã đạt được những bước tiến dài, đặc biệt là ở các huyện nghèo  với tỷ lệ hộ nghèo từ trên 50% xuống còn 33,20%. Đặc biệt là đã giảm thiểu được tình trạng tái nghèo do sự đồng bộ trong các giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng: "Bước đầu cho con cá, tiếp đó phát cần câu” tạo công ăn việc làm để người nghèo có sinh kế bền vững.
 
Kế hoạch thực hiện các chương trình giảm nghèo của BIDV trong năm 2015 và các năm tiếp theo:
 
Để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 về việc "đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững đến 2020, trong đó năm 2015: giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước còn dưới 5%, các huyện nghèo còn dưới 30%”; Đặc biệt để góp sức cùng cả nước hạn chế thấp nhất "tình trạng tái nghèo” BIDV cũng đặt ra các kế hoạch hành động cho doanh nghiệp mình trên 3 bình diện chính:
 
Một là:
BIDV tiếp tục tiết kiệm chi công vụ để dành nguồn tài chính cho triển khai những chương trình ASXH, tập trung tài trợ cho các chương trình mục tiêu Quốc gia về Giáo dục và Y tế, phat triển khoa học công nghệ gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn để đạt mục tiêu Giảm nghèo bền vững: 
Chuyển hướng  dần dần 1 phần hoạt động tài trợ Giáo dục cho tất cả các cấp học như giai đoạn vừa qua sang việc tài trợ Đào tạo kỹ năng kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ ở những địa phương có tiềm năng hội nhập, nhằm tạo ra nguồn nhân lực trẻ - được ví như những cỗ đầu máy trẻ, khỏe  có thể vận hành các chính sách xóa đói, giảm nghèo theo hướng bền vững.
Tài trợ vào lĩnh vực Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, để góp phần cùng hoàn thành các mục tiêu quốc gia về y tế, mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam về Y tế, giáo dục và công bằng xã hội.
Thực hiện các giải pháp của nghị quyết 01/2015 của Chính phủ "Triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ, phổ biến, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích hợp tác và chia sẻ công nghệ. Phát huy vai trò các quỹ hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ” BIDV có đề nghị dành 100 tỷ VNĐ để đóng góp và xây dựng Quỹ Hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là khoa học công nghệ dành trong lĩnh vực xây dựng một nền nông nghiệp sạch, hiện đại, qua đó góp  phần xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. 
 
Hai là: 
Tiếp tục phối hợp tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, khơi dậy tiềm năng và kêu gọi nhà đầu tư, tài trợ vốn cho các dự án ở  khu vực khó khăn Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. 
- Cùng với đó, BIDV sẽ dành một khoản tín dụng bán lẻ không ít hơn năm 2014 là khoảng 20.000 tỷ để cho vay khu vực kinh tế hộ, doanh nghiệp nhỏ và vừa để đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân; Tiếp tục đẩy mạnh tín dụng cho ngư dân để ngư dân yên tâm bám biển, phát triển nghề đánh bắt thủy hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. 
 
Ba là:  
Cùng với việc tiếp tục quản lý và sử dụng có hiệu quả các dự án Tài chính nông thôn, BIDV sẽ tiếp tục tìm kiếm và báo cáo Chính phủ để có thêm các nguồn vốn dài hạn, cho vay (trực tiếp hoặc gián tiếp như ngân hàng bán buôn) cho nông dân nói chung và hộ nghèo nói riêng tại khu vực nông thôn nhằm hai mục tiêu: (i) Hạn chế tái nghèo; giảm nghèo bền vững; (ii) Xây dựng nông thôn mới với một nền nông nghiệp sạch.
 
Kiến nghị:
 
Bằng kinh nghiệm thực tế triển khai các chương trình hỗ trợ an sinh xã hội tại các huyện nghèo, BIDV cũng xin báo cáo lên Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo một số kiến nghị như sau:. 
 
1. Mở rộng lĩnh vực tài trợ vì mục tiêu giảm nghèo bền vững được hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp:
 
Có hai lĩnh vực BIDV xin được kiến nghị như sau:
Một là: Vấn đề cải thiện nâng cao chất lượng giao thông ở vùng nghèo là vấn đề cấp thiết, cần sự chung tay của cả nước, của các ngành, các cấp, đặc biệt là Đề án đến năm 2017 Xây dựng 4.145 cầucầu dân sinh quy mô nhỏ bảo đảm an toàn giao thông  tại 50 tỉnh, thành phố, trong đó có 481 cầu treo dân sinh với tổng mức đầu tư 8.339 tỷ đồng... đây là một nguồn tài chính đáng kể, nếu chỉ trông vào ngân sách thì tiến độ trên là khó đạt được.
Chính vì vậy, để khuyến khích sự tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp tham gia ... đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt đề án với việc sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách và từ xã hội hóa. Theo đó, khoản tài chính doanh nghiệp tham gia tài trợ đề án này sẽ được hạch toán vào chi phí hợp lý theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện; không phải trích từ nguồn Quỹ phúc lợi vốn rất eo hẹp hiện nay.
 
Hai là:  Thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ  Phát huy vai trò các quỹ hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ  BIDV dự định đóng góp 100 tỷ vào Quỹ Hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ. 
 
Tuy nhiên, theo quy định của Thông tư 78/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, chi nghiên cứu khoa học chỉ được hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp khi chi tại các địa bàn khó khăn được quy định tại nghị định 218/2013/NĐ-CP, trong khi đó, việc tài trợ nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ  thông qua các Quỹ phát triển khoa học công nghệ dành cho nông nghiệp, nông thôn được áp dụng rộng rãi trên toàn quốc, nhất là ở các vùng có tiềm năng  phát triển nông nghiệp sạch. 
Chính vì vậy: BIDV đề nghị: Với các khoản tài trợ của doanh nghiệp cho Phát triển khoa học công nghệ vì mục đích phát triển nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo bền vững được hạch toán vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp.
 
Thứ hai: Tranh thủ các nguồn tài trợ Quốc tế cho phát triển giảm nghèo:
 
Từ kết quả, bài học thu nhận được trong quá trình triển khai Dự án Tài chính nông thôn,  BIDV kính đề nghị Chính phủ tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ lớn như WB tiếp tục xem xét, dành nguồn dài hạn cho vay dự án phục vụ cho vay nông nghiệp, nông thôn theo mô hình bán buôn sẽ góp phần đắc lực giảm nghèo bền vững của quốc gia, thu đủ nợ để trả nước ngoài, không tạo ra gánh nặng cho ngân sách.
Đặc biệt, với những dự án như dự án Tài chính nông thôn, việc tiếp cận các nguồn vốn của người nghèo, phụ nữ nghèo là rất cao, nó không chỉ góp phần xóa nghèo mà còn góp phần thực hiện mục tiêu về bình đẳng, công bằng xã hội của liên hợp quốc.
 
Ngân hàng thương mại Đầu tư & Phát triển BIDV