Thứ trưởng Tài chính: Bộ chuẩn bị phương án nhân sự cho các cơ quan chứng khoán

Thúy Hằng

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kể cả những phương án về công tác cán bộ để tăng cường cho Ủy ban Chứng khoán cũng như Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Thứ trưởng Tài chính: Bộ chuẩn bị phương án nhân sự cho các cơ quan chứng khoán
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Chiều ngày 18/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thông báo chính thức về các hình thức kỷ luật đối với tập thể và các cá nhân là nguyên lãnh đạo, lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.

Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết về quan điểm của Bộ Tài chính trong việc vi phạm nhân sự vừa qua của các cơ quan quản lý nhà nước chứng khoán?

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Trong thời gian vừa qua, cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra các hoạt động của thị trường chứng khoán cũng như các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán đã phát hiện ra những tồn tại, yếu kém, thậm chí là những khuyết điểm của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Ngay sau khi có kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các đơn vị có liên quan kiểm điểm và triển khai các biện pháp khắc phục những vi phạm và khuyết điểm.

Quan điểm của Bộ Tài chính là tiếp thu đầy đủ và thực hiện nghiêm kết luận của cơ quan kiểm tra. Về cơ chế, chính sách, Bộ Tài chính đã có kế hoạch chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để sửa, điều chỉnh, bổ sung những quy định của pháp luật trên thị trường chứng khoán. Đối với các cán bộ, cá nhân có khuyết điểm vi phạm, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ có phương án tăng cường năng lực toàn diện cho cơ quan quản lý thị trường chứng khoán cũng như các sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký; bố trí những cán bộ có năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức vào những vị trí chủ chốt để những cơ quan này có đủ năng lực điều kiện cũng như năng lực quản lý thị trường, tổ chức và vận hành thị trường một cách hiệu quả.

Trong thời gian tới sẽ có những kế hoạch như thế nào để đảm bảo duy trì hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cũng như công tác tổ chức nhân sự?

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Sai phạm của một số cá nhân, cán bộ trong quá trình hoạt động quản lý, vận hành thị trường chỉ là mang tính cá nhân. Những sai phạm của các cá nhân sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Bộ Tài chính đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và vận hành thị trường chứng khoán liên tục, ổn định, an toàn; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kể cả những phương án về công tác cán bộ để tăng cường cho Ủy ban Chứng khoán cũng như Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán trong mọi tình huống, trong mọi phương án khác nhau.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tăng cường năng lực toàn diện và kiện toàn tổ chức cán bộ, bố trí cán bộ chủ chốt đáp ứng được yêu cầu về năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán, đảm bảo công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán thường xuyên, liên tục và có hiệu quả.

Bộ Tài chính sẽ có những giải pháp gì để thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán, lấy lại niềm tin của nhà đầu tư với thị trường?

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Trong thời gian, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp mang tính đồng bộ. Chúng tôi đã nhiều lần thông tin tới các thị trường, và công chúng về những giải pháp về cơ chế, chính sách, khuôn khổ pháp lý. Bộ Tài chính đã có những giải pháp liên quan đến việc tăng cường giám sát thị trường, đảm bảo thị trường hoạt động minh bạch, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trên thị trường để đảm bảo tính nghiêm minh của thị trường.

Chúng tôi cũng chủ động để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn chỉnh gói công nghệ thông tin và đưa gói công nghệ thông tin sớm đi vào hoạt động để tạo điều kiện cho Việt Nam có thể có những nền tảng cơ sở để đưa thị trường tiến thêm một bước nữa.

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp về: hoàn thiện khung khổ pháp lý, thực hiện tái cấu trúc thị trường, nâng cao chất lượng hoạt động của các định chế trung gian, phát triển hệ thống nhà đầu tư chuyên nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán để phát triển thị trường chứng khoán bền vững, minh bạch, trở thành kênh dẫn vốn trung, dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế, là kênh đầu tư dài hạn, an toàn, công bằng cho nhà đầu tư.

Bộ Tài chính cũng đang phối hợp với nhà thầu và các bên liên quan để đẩy nhanh hơn và rút ngắn thời gian đưa gói thầu công nghệ thông tin của thị trường vào vận hành. Theo dự kiến kế hoạch trong năm nay, chúng tôi sẽ đưa hệ thống công nghệ mới vào vận hành. Chúng tôi kỳ vọng đây là nền tảng để có cải cách khác liên quan vận hành của thị trường chứng khoán.

Xin cảm ơn Thứ trưởng.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất