Thừa Thiên-Huế: Huy động mọi nguồn lực để giảm nghèo bền vững

Nguyễn Quốc

Ngày 15/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả phối hợp thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, bằng những việc làm thiết thực, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển, tỷ lệ hộ nghèo từ 8,36% (năm 2015) giảm xuống còn 3,45% (cuối năm 2020), bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Có được thành quả trên là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; trong đó Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp đã có nhiều đóng góp trong việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn..., tác động tích cực đến đời sống của Nhân dân, tạo điều kiện cho hộ nghèo có cơ hội học tập, lựa chọn loại hình sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Trong thời gian tới, Mặt trận và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm để tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội; huy động nguồn lực từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân; triển khai có hiệu quả các nguồn hỗ trợ trong việc cho vay giảm nghèo, phát triển kinh tế; tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác giảm nghèo bền vững.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất