Thực hiện chiến lược phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo nhân tài

    PV-TTXVN

Ngày 12/11, tại Lễ kỉ niệm 60 năm Ngày truyền thống Đại học Tổng hợp Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội (1956-2016), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị nhà trường giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần tích cực thực hiện chiến lược phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo nhân tài của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn Huân chương Hồ Chí Minh
lên cờ truyền thống của nhà trường. (Ảnh: An Đăng).

Cách đây 60 năm, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập theo quyết định của Chính phủ và là trường đại học khoa học cơ bản đầu tiên ở miền Bắc sau hòa bình lập lại. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy và trò của Đại học Tổng hợp Hà Nội đã có những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục đại học nước nhà và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước trong mọi lĩnh vực, ngày 10/12/1993, Chính phủ ra quyết định thành lập ĐHQG Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội được thành lập trên cơ sở tiếp nối, kế thừa truyền thống của Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội đã tạo dựng và duy trì vị thế của trường đại học hàng đầu Việt Nam về khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Trong những năm gần đây, cán bộ khoa học của Nhà trường hàng năm công bố hơn 200 công trình trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, trong số đó đã có những công trình được công bố trên tạp chí hàng đầu thế giới Nature.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những nỗ lực phấn đấu bền bỉ, những kết quả, thành tích xuất sắc mà Đại học Khoa học Tự nhiên- ĐHQG Hà Nội đạt được trong 60 năm qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh, công cuộc đổi mới đất nước đã trải qua hơn 30 năm và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Trong bối cảnh thế giới đang trong quá trình toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra thời đại mới của nền kinh tế tri thức dựa trên những thành tựu khoa học - công nghệ đỉnh cao, đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với cơ hội rất quý giá để nhanh chóng đón bắt, tiến thẳng vào lĩnh vực công nghiệp mới, tranh thủ các thành tựu khoa học-công nghệ tiên tiến, đẩy nhanh hơn tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thu hẹp khoảng cách phát triển. Đồng thời, Việt Nam cũng phải đối mặt với những thách thức to lớn, nhất là tác động mạnh mẽ của quá trình tự động hóa đang tăng tốc ở các nước phát triển và những đột phá về công nghệ đang làm đảo ngược dòng thương mại theo hướng bất lợi cho các nước đang phát triển.

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Đại học Khoa học Tự nhiên- ĐHQG Hà Nội chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Công tác nghiên cứu tập trung theo 3 hướng chính, đó là: Nghiên cứu cơ bản cập nhật và từng bước hội nhập trình độ quốc tế; nghiên cứu công nghệ định hướng ứng dụng; nghiên cứu triển khai ứng dụng thực tiễn. Cùng với đó, Nhà trường phải chủ động lựa chọn hướng nghiên cứu ưu tiên và xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh; phát triển một số lĩnh vực khoa học liên ngành có ưu thế, như khoa học tính toán, khoa học vật liệu, năng lượng tái tạo, khoa học sự sống-công nghệ sinh học, khoa học - công nghệ môi trường, khoa học - công nghệ biển... để có thể chuyển giao công nghệ và tập trung giải quyết các vấn đề về môi trường, tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu ở trong nước, khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước đề nghị Nhà trường giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần tích cực thực hiện chiến lược phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo nhân tài của Đảng, Nhà nước. Tích cực đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bảo đảm tính hiệu quả, sát thực tiễn; xây dụng và phát triển một số chương trình đào tạo liên ngành mới mang tính ứng dụng, đáp ứng nhu cầu xã hội; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm và nâng cao chất lượng đầu ra và tăng cường khả năng có việc làm của người học, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước. Chủ tịch nước tin tưởng nhà trường tiếp tục bám sát khẩu hiệu hành động “Sáng tạo - Tiên phong - Trách nhiệm xã hội”, đạt được nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài và nghiên cứu, chuyển giao tri thức thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, phục vụ thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Ghi nhận những đóng góp hiệu quả cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 60 năm qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất