Thực hiện ‘khát vọng Việt Nam’

H.Vũ (ghi)

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định, phát huy ý chí, tự lực, tự cường để đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.  
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.  

Theo ông Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội, UBTƯ MTTQ Việt Nam, tiềm năng lớn nhất chính là trí tuệ con người, đây là nguồn nội sinh cực kỳ to lớn, gắn liền với phát huy giá trị văn hóa của con người Việt Nam.

Ông Chức cho rằng, văn hóa là lĩnh vực được văn kiện các kỳ Đại hội Đảng luôn đề cập và quan tâm. Lần này văn kiện Đại hội XIII đã nhấn mạnh vào việc phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam. Đồng thời nói rõ sự quan tâm cho văn hóa chưa tương xứng với chính trị và kinh tế. Đó là đánh giá nghiêm khắc để khẳng định cần quan tâm sâu sắc hơn về văn hóa. Trong đó, văn kiện đề cập xây dựng giá trị con người Việt Nam, coi chiến lược xây dựng con người là vấn đề có tính chiến lược lâu dài, gắn với phát triển chung của đất nước. Qua đó, khơi dậy phát huy ý chí tự cường, khơi dậy được khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam.

Theo ông Chức, văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội. Như lời Bác Hồ “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Đây là quan điểm mang tính xuyên suốt của Đảng. Đối với thời kỳ mới, vai trò vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và đề cao thì văn hóa lại càng có ý nghĩa vị trí vai trò quan trọng trong mở cửa hội nhập.

“Năm 2020 thắng lợi của Việt Nam là thắng lợi “kép” trong chống dịch Covid-19.  Khắc phục khó khăn của dịch nhưng vẫn tăng trưởng dương, thậm chí là nhóm nước có tăng trưởng cao nhất thế giới trong năm 2020. Điều này có sự đóng góp to lớn của văn hóa. Vì có yêu thương nhau, có chia sẻ, đồng lòng nhất trí “trên dưới một lòng” mới có thể thắng giặc Covid-19.

Ông Chức cũng cho rằng, Đại hội XIII với khát vọng lớn đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đó là khát vọng vì dân, vì nước của Đảng. Khát vọng đó mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc, ý nghĩa nhân văn lớn lao.

“Văn kiện lần này đã nâng văn hóa lên một bước. Vì tài nguyên là thứ cạn kiệt, còn trí tuệ con người là vô hạn. Con người là vấn đề “cốt tử”, công tác cán bộ cũng chính là con người. Muốn phát triển, trước tiên phải có nguồn lực con người. Muốn mở cửa, hội nhập, phát triển kinh tế bền vững thì con người là yếu tố quyết định, thông qua văn hóa để “xây dựng con người”. Do đó “xây dựng con người” thích ứng với xã hội hiện đại là vấn đề mang tính chiến lược. Tầm nhìn của văn kiện Đại hội XIII của Đảng là tầm nhìn về phát huy nguồn lực con người trong điều kiện xã hội mới.

“Văn hóa lớn lao nhất chính là xây dựng con người có lòng yêu nước, tự trọng và khát vọng vươn lên không chịu tụt hậu. Đó là vấn đề văn hóa lớn, làm sao khơi dậy, phát huy các nguồn lực để vươn lên khát vọng Việt Nam, cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới - nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng” - ông Chức nhấn mạnh.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất