Thức tỉnh và cảnh tỉnh

Nam Việt

Sáng ngày 24/11, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Nói đến văn hóa là nói đến những gì là tinh hoa, tinh túy nhất, được chưng cất, kết tinh, hun đúc thành những giá trị tốt đẹp, cao thượng, đặc sắc nhất, rất nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình, tiến bộ. Còn những gì xấu xa, việc làm ti tiện, đớn hèn, những hành động phi pháp, bỉ ổi... là vô văn hóa, phi văn hóa, phản văn hóa.

Tổng Bí thư nêu rõ, nhận thức sâu sắc được vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa trong sự phát triển của đất nước, của dân tộc, ngay từ trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng năm 1930, Đảng ta đã đề cập đến vấn đề phải phát triển văn hóa của dân tộc. Năm 1943, khi nước nhà còn chưa giành được độc lập, Đảng ta đã đề ra “Đề cương văn hóa Việt Nam”, trong đó chỉ rõ “Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận (chính trị, kinh tế, văn hóa). Những quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng xuyên suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, dựng xây đất nước hùng cường.

Bước vào thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã tiến hành đổi mới đồng bộ và toàn diện các lĩnh vực của đời sống, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại. Riêng về lĩnh vực văn hóa, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết, quyết định, chỉ thị rất quan trọng để tập trung xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ mới. Đảng ta xác định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

Khẳng định những thành tựu đạt được trong lĩnh vực văn hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ ra những khiếm khuyết, những hạn chế, tồn tại, bất cập, yếu kém cần được khắc phục. Mà hạn chế, yếu kém nổi bật là văn hóa chưa được các cấp, các ngành nhận thức một cách sâu sắc; chưa được quan tâm một cách đầy đủ tương xứng với kinh tế và chính trị; chưa thật sự trở thành nguồn lực, động lực nội sinh của sự phát triển bền vững đất nước.

Thực tế cho thấy việc đua tranh về kinh tế, quá đề cao vật chất, làm giàu bằng bất cứ giá nào đã khiến không ít người, kể cả cán bộ cao cấp vi phạm pháp luật. Họ đã không biết rèn mình, giữ mình, để lòng tham dẫn dắt, điều khiển. Văn hóa cũng là rèn rũa con người, mục tiêu của văn hóa cũng là để xây dựng con người sống đạo đức, liêm sỉ, biết tôn trọng người khác, tôn trọng pháp luật, biết dấn thân cống hiến. Nhưng họ đã quên điều đó.

Cũng chính vì thế, cần phải nhận thức lại, những giá trị văn hóa tinh thần phải được tôn trọng. Thật đáng tiếc là trong nhiều trường hợp, những giá trị văn hóa đã bị coi nhẹ, người sống có văn hóa, người làm công tác văn hóa - sáng tạo giá trị tinh thần lại không được coi trọng. Thay vào đó là sự ngưỡng mộ đối với người nhà cao cửa rộng, quần là áo lượt, ngồi trên những chiếc xe có giá bằng cả trăm con trâu của người nông dân; dùng tiền để giải quyết mọi việc, vô cảm trước khó khăn của đồng bào.

“Văn hóa còn thì dân tộc còn”, chân lý ấy không phải ai cũng thấu hiểu, mà cũng chính vì thế nhiều khi giá trị văn hóa lại bị thay bằng những giá trị mang tính thực dụng.

Trong phát biểu của mình, Tổng Bí thư đặc biệt đề cao vai trò của văn hóa, văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Điều này một lần nữa thức tỉnh và cũng là sự cảnh tỉnh đối với những ai coi thường văn hóa.

Một dân tộc trải qua biết bao binh đao lửa đạn, hy sinh tất cả quyết giành bằng được độc lập cho đất nước, tự do cho giống nòi, quyết không chịu bị đồng hóa đã bồi đắp được một nền văn hóa giàu bản sắc, nền văn hóa thiêng liêng. Chính vì lẽ đó, văn hóa phải được tôn trọng, phải được gìn giữ và vun đắp.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Đong đầy yêu thương

Đong đầy yêu thương

Năm nào cũng vậy, thời điểm này “người Mặt trận” rất bận rộn, bận rộn đến với dân, đến với người nghèo, đến với những hoàn cảnh khó khăn.
Hãy sống vì nhau

Hãy sống vì nhau

Anh Nam được mọi người tôn xưng là “người hùng” khi không quản nguy hiểm lao vào giải cứu bé gái 14 tuổi mắc kẹt trong ngôi nhà đang bùng cháy dữ dội.
Blouse vẫn trắng

Blouse vẫn trắng

Những điều không vừa lòng vừa qua của xã hội với ngành y tế như càng nhắc nhở người trong ngành phải tiếp tục giữ gìn phẩm chất trong sạch của ngành y như ngày nào, ...
Lương, thưởng cho thầy thuốc

Lương, thưởng cho thầy thuốc

Việc nhiều y bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam) buộc phải “xuống đường” do bị nợ lương kéo dài suốt 8 tháng khiến dư luận lo lắng.
Coi chừng 'bà hỏa'

Coi chừng 'bà hỏa'

Những vụ cháy thời điểm cận Tết thêm một lần nữa phải gióng lên hồi chuông báo động về hỏa hoạn.
Linh hoạt trong chống dịch

Linh hoạt trong chống dịch

Nguy cơ lây lan dịch bệnh như nhau cớ sao lại có chuyện một bên được phục vụ khách tại chỗ, một bên chỉ được bán mang về?

Tin nóng

Đong đầy yêu thương

Đong đầy yêu thương

Năm nào cũng vậy, thời điểm này “người Mặt trận” rất bận rộn, bận rộn đến với dân, đến với người nghèo, đến với những hoàn cảnh khó khăn.

Xem nhiều nhất