Thước đo đánh giá của Cuộc vận động chính là sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân

Vũ Mạnh

Đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (Cuộc vận động) giai đoạn 2016-2021, sáng 15/12.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì Hội nghị.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì Hội nghị.

Dự chủ trì Hội nghị còn có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo và rút ra những bài học từ thực tiễn của mỗi địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời đề xuất các giải pháp pháp để Cuộc vận động không mang tính hình thức, thực sự được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng phát huy sức mạnh các tầng lớp nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khẳng định, sau 5 năm triển khai thực hiện, cùng với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Cuộc vận động đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong phát triển nông thôn ở nước ta.

Bộ mặt nông thôn khởi sắc rõ rệt; công tác xóa đói, giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, tạo nền tảng ổn định chính trị, xã hội cho đất nước.

Thông qua cuộc vận động đã động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực của mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự.

Cuộc vận động cho thấy, ý chí, tinh thần đoàn kết, chia sẻ của người dân Việt Nam, càng gian khó thì tinh thần đoàn kết, tính kết nối cộng động lại càng được gắn kết.

Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới Ủy ban MTTQ 63 tỉnh, thành phố.
Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới Ủy ban MTTQ 63 tỉnh, thành phố.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự định hướng kịp thời của các tổ chức đảng; sự phối hợp tạo điều kiện trong quá trình triển khai thực hiện của chính quyền.

Đặc biệt là sự thống nhất phối hợp hành động giữa MTTQ với các tổ chức thành viên ở các cấp đã tạo ra sự đa dạng trong quá trình triển khai nội dung của Cuộc vận động.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng ghi nhận và đánh giá cao các cấp Mặt trận đã nỗ lực tập trung triển khai, góp phần vào thành công chung của hệ thống Mặt trận cả nước trong tổ chức, thực hiện Cuộc vận động.

“Với sự kiên trì, tâm huyết và trách nhiệm, đội ngũ cán bộ Mặt trận, thành viên Ban vận động ở cơ sở đã gần dân, sát dân, “lăn lộn” với nhân dân để chuyển tải, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào, các cuộc vận động” - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu bày tỏ.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho các tập thể xuất sắc.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho các tập thể xuất sắc.

Khẳng định, trong thời gian tới, Cuộc vận động cần tiếp tục được xác định là nội dung trọng tâm của công tác Mặt trận, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho rằng, cần nghiên cứu bài học lịch sử của cha ông ta về “khoan thư sức dân” làm kim chỉ nam, định hướng triển khai Cuộc vận động.

Từ đó, đề ra các giải pháp trong thực hiện mỗi nội dung của Cuộc vận động phải phù hợp với khả năng, tình hình thực tế của từng địa phương, mỗi cộng đồng dân cư và nhu cầu của đời sống nhân dân, tránh sự dàn trải, hình thức, chung chung, không rõ về nội dung và kết quả thực hiện.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng nhấn mạnh phải xác định rõ vai trò làm chủ của nhân dân, nhân dân là chủ thể, từ đó xác định nội dung của Cuộc vận động bao trùm các lĩnh vực trong đời sống xã hội, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

“Thước đo đánh giá kết quả của Cuộc vận động chính là sự ấm no, bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân. Mỗi một cộng đồng cần lựa chọn những mục tiêu, cách làm phù hợp hoàn cảnh thực tế, trực tiếp giải quyết nhu cầu của nhân dân, qua đó thu hút sự tham gia tự giác của đông đảo nhân dân, khơi dậy động lực, khí thế thi đua sôi nổi, sức sáng tạo mạnh mẽ trong nhân dân, phát huy nội lực, tăng cường đoàn kết gắn bó trong cộng đồng”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng lưu ý, MTTQ các cấp trong triển khai Cuộc vận động cần gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, của mỗi địa phương trong từng giai đoạn. Bởi lẽ chỉ khi gắn kết được mục tiêu, nhiệm vụ của chính quyền địa phương với hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên thì mới có thể phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, hệ thống MTTQ các cấp phải thể hiện rõ được vai trò chủ trì trong thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, Quy chế phối hợp, Chương trình hành động giữa MTTQ với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên. Đổi mới, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả trong từng nội dung của Cuộc vận động.

Nhân dịp này, thay Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu trân trọng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức thành viên tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với hệ thống MTTQ Việt Nam cùng cấp trong quá trình triển khai thực hiện nội dung Cuộc vận động trong giai đoạn tiếp theo, nhằm bảo đảm cho Cuộc vận động trở thành hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của mỗi địa phương.

Nhân dịp này, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã quyết định tặng thưởng Bằng khen cho 50 tập thể, 31 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2021. Nhà báo Trần Duy Hưng- Phóng viên thường trú Báo Đại Đoàn Kết tại Nam Định đã được nhận Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động. 

UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng có tờ trình đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen cho 8 tập thể và 5 cá nhân.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Nhiều nhà máy nước bỏ không

Nghệ An: Nhiều nhà máy nước bỏ không

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có rất nhiều nhà máy nước sạch, được đầu tư hàng chục tỷ đồng mỗi công trình, nhưng vẫn không thể vận hành.

Xem nhiều nhất