Thường vụ Quốc hội khóa XIV họp kỳ cuối cho ý kiến về nhân sự

Việt Thắng

Từ ngày 12 đến 14/7, tại Hà Nội sẽ diễn ra phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Thường vụ Quốc hội khóa XIV họp kỳ cuối cho ý kiến về nhân sự
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp thứ 57.

Theo đó tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về: dự kiến các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đặc biệt trong phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; công tác nhân sự để trình Quốc hội; việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Đây cũng là phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất