Tích cực cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin

Anh Vũ

Đó là một trong những nhiệm vụ trong năm 2023 của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam được nêu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và Hội nghị cán bộ, công chức viên chức năm 2023, tổ chức ngày 12/1.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị Ảnh: Quang Vinh.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị Ảnh: Quang Vinh.

Ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam nêu rõ, năm qua công tác Mặt trận có nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng, song với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Đảng đoàn, Ban Thường trực và Thủ trưởng cơ quan, các ban, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động đã nêu cao tinh thần trách nhiệm triển khai hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ phát sinh.

Nổi bật như hoàn thành 3 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban chỉ đạo Trung ương đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 18/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Tổ chức thành công Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022; Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo"...

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, nội dung báo cáo nêu rõ, năm 2023 là năm bản lề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX MTTQ Việt Nam và chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, bởi vậy, các ban, đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan bám sát Kế hoạch trọng tâm công tác năm 2023 và sự chỉ đạo, điều hành của Đảng đoàn, Ban Thường trực để tham mưu và triển khai việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trong Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Cùng với đó, cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tập trung đổi mới toàn diện hoạt động giám sát, phản biện xã hội; triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội theo Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư. Xây dựng các đề án, văn bản trình Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội lần thứ X MTTQ Việt Nam; Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức.

Trong năm 2023, toàn cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, hưởng ứng phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025; phát động và hưởng ứng thực hiện Phong trào thi đua “Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”; tích cực cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và những kết quả công tác của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan trong năm 2022.

Đưa ra một số định hướng trong triển khai nhiệm vụ của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam trong thời gian tới, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị trên cơ sở Kế hoạch trọng tâm công tác năm 2023 của Ban Thường trực các ban, đơn vị cần nghiên cứu, xây dựng kế hoạch công tác năm để chủ động triển khai thực hiện; tiếp tục cải thiện công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao giữa các ban, đơn vị.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng nhấn mạnh tới yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Cơ quan, của từng đơn vị; các đồng chí Chi ủy, lãnh đạo các ban, đơn vị nêu cao tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, thái độ với công việc. Cùng với đó các đoàn thể trong cơ quan tiếp tục củng cố và đảm bảo hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò bảo vệ quyền, lợi ích của hội viên, đoàn viên; tích cực phối hợp với Đảng đoàn, Ban Thường trực trong phát động các phong trào, hoạt động, chăm lo và nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tin tưởng rằng với mục tiêu cùng nhau góp sức xây dựng cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2023.

Ghi nhận những thành tích trong công tác năm 2022, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tặng thưởng Cờ thi đua cho 4 tập thể; tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 43 cá nhân; công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 7 tập thể; công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp ngành” cho 2 cá nhân; “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” cho 13 cá nhân; danh hiệu “Lao động tiến tiến” cho 184 cá nhân; tặng giấy khen cho 42 cá nhân.

Chiều cùng ngày, Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ

Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước là một trong những quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam được ghi nhận trong các văn kiện quan trọng của Đảng, trong Hiến ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất