Tiền Giang: Chậm giải quyết khiếu nại, tố cáo

   Đức Sơn

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có Thông báo số 3957/TB-TTCP về việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại Tiền Giang.

Tiền Giang: Chậm giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang phải nộp bổ sung ngân sách nhà nước hơn 98 tỷ đồng.

Theo đó, trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, mặc dù đơn thư khiếu nại, tố cáo không nhiều nhưng quá trình xử lý giải quyết còn để xảy ra nhiều tồn tại cả về mặt trình tự thủ tục sắp xếp lưu trữ hồ sơ cũng như về nội dung, chất lượng giải quyết đơn thư. Một số cuộc thanh tra ban hành kết luận thanh tra quá chậm hoặc kéo dài thời hạn thanh tra trực tiếp nhưng không có quyết định gia hạn; Công tác thanh tra chuyên ngành tại một số đơn vị như Sở GTVT, Sở Y tế, Sở TN&MT … chưa được chú trọng. Chất lượng các cuộc thanh tra chưa cao, kết luận của một số cuộc thanh tra chưa xử lý hết các sai phạm được phát hiện qua thanh tra. Công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra và phòng, chống tham nhũng chưa được chú trọng.

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) TTCP chỉ rõ: Việc thực hiện các Nghị định của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức chưa được Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang quan tâm đúng mức; Một số đơn vị chuyển đổi chưa đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng đối tượng.

Theo TTCP, việc công khai minh bạch trong công tác đấu thầu ở tỉnh Tiền Giang còn nhiều bất cập. Kết quả kiểm tra còn hiện tượng chia nhỏ dự án thành các gói thầu để thực hiện chỉ định thầu vi phạm quy định của pháp luật điển hình như: dự án đường liên xã Tân Thành (huyện Gò Công Đông) có tổng mức đầu tư 13,715 tỷ đồng, chủ đầu tư tách nhỏ dự án thành 3 gói thầu trong đó 2 gói chỉ định thầu và 1 gói đấu thầu. Một số gói thầu có giá trị lớn hơn 5 tỷ đồng nhưng vẫn được thực hiện chỉ định thầu là trái quy định. Mặt khác, hồ sơ chỉ định thầu có nhiều sai sót, chưa minh bạch. Hồ sơ yêu cầu vi phạm quy định, không nêu rõ số năm báo cáo, thời gian báo cáo và năng lực tài chính của nhà thầu…Hồ sơ đề xuất của nhà thầu không có biên bản kiểm tra quyết toán thuế các đơn vị; không có văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế trong các năm gần nhất theo yêu cầu. Ngoài ra, công tác đấu thầu xây lắp cũng chưa thực hiện việc công khai kế hoạch đấu thầu theo Luật đấu thầu và Luật Phòng chống tham nhũng; việc lựa trọn hình thức hợp đồng của một số chủ đầu tư chưa hợp lý, dẫn đến phát sinh tăng chi phí nhân công, máy thi công khi Nhà nước tăng mức lương tối thiểu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Đặc biệt TTCP “vạch” hàng loạt sai phạm tại công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang như: công ty này đã không thực hiện đúng Điều 8, Thông tư 171/2013/TT-BTC về công khai thông tin đối với công chúng: Trong năm 2013 và 2014, công ty chỉ đăng thông tin về báo cáo tài chính gồm: báo cáo tài chính đã kiểm toán, bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chiểu tiền tệ, báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính. Công ty không công khai các thông tin quy định tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư 171/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính như: các Quyết định, Nghị quyết quan trọng của HĐQT, các thông tin về lao động tiền lương, số lượng viên chức quản lý. Năm 2013, công ty đã trích 60 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển để chuyển cho quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang là không đúng quy định. Năm 2014, công ty trích 60 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển khi đã được nhà nước đầu tư đủ vốn điều lệ là trái với quy định. Ngoài ra, tại biên bản làm việc ngày 2-7-2015, Đoàn thanh tra và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang đã thống nhất: Công ty phải nộp bổ sung ngân sách nhà nước số tiền hơn 38 tỷ đồng về khoản chênh lệch do trích quỹ dự phòng tổn thất đầu tư tài chính vượt mức quy định đối với việc trích dự phòng đầu tư tài chính dài hạn đối với khoản đầu tư tại Công ty cổ phần BOO nước Đồng Tâm đến 31-12-2014, công ty đã vi phạm các Thông tư của Bộ Tài chính; Công ty chưa thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 1, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật PCTN quy định: hằng năm, doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập phải báo cáo bằng văn bản các nội dung theo quy định với Sở Tài chính, Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực kinh doanh chính về thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Về biện pháp xử lý, Tổng TTCP đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Tiền Giang, nghiêm túc kiểm điểm những sai sót, và chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm điểm, khắc phục những tồn tại. Tập trung giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại đông người, phức tạp. Chấn chỉnh các sai sót trong công khai, minh bạch về đấu thầu xây dựng mua sắm hàng hóa; chỉ đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang nộp bổ sung ngân sách nhà nước hơn 98 tỷ đồng… 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất