Tiến tới tự chủ của các trường đại học

Dung Hòa

Bộ GDĐT vừa có công văn trả lời kiến nghị của Hiệp hội các trường ĐH-CĐ Việt Nam và Trường ĐH Tôn Đức Thắng về việc thí điểm tự chủ ĐH.

Bộ GDĐT cũng cho biết, để tiếp tục đẩy mạnh tự chủ ĐH trong thời gian tới, Bộ đã có kế hoạch phối hợp với Uỷ ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Tự chủ trong giáo dục ĐH-Từ chính sách đến thực tiễn”, dự kiến tổ chức trong tháng 11/2020.

Theo đó, phúc đáp công văn số 7203/VPCP-KVX ngày 28/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển công văn số 79/HH-VP ngày 17/8/2020 của Hiệp hội các trường ĐH-CĐ Việt Nam; Công văn số 1307/2020/TĐT-CV ngày 5/8/2020 của Trường ĐH Tôn Đức Thắng và thư của TS Vũ Ngọc Hoàng, Hiệp hội các trường ĐH-CĐ Việt Nam gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị một số nội dung về việc thí điểm tự chủ ĐH và Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Bộ GDĐT vừa có ý kiến như sau:

Để cụ thể hóa các nội dung về quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường ĐH trong khung pháp lý được quy định, đồng thời để thúc đẩy hoạt động tự chủ ĐH tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục ĐH công lập giai đoạn 2014 - 2017 (Nghị quyết 77). Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới hoạt động giai đoạn 2015 - 2017 cho 23 trường ĐH trong cả nước.

Qua 3 năm triển khai Nghị quyết 77, năm 2017, Bộ GDĐT đã tiến hành khảo sát thực tế, tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục ĐH công lập giai đoạn 2014 - 2017, kết quả cho thấy: Nghị quyết 77 đã tạo điều kiện cho các trường công lập khi cam kết tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư thì được thực hiện tự chủ về tất cả các phương diện: đào tạo và nghiên cứu khoa học; tổ chức bộ máy và nhân sự; chính sách học bổng, học phí đối với sinh viên đối tượng chính sách; đầu tư, mua sắm. Thực tế cho thấy việc thực hiện tự chủ tại các trường bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, để tự chủ ĐH phù hợp với thực tế triển khai ở Việt Nam và đảm bảo hội nhập quốc tế cũng còn nhiều vấn đề cần được giải quyết.

Trên cơ sở quy định của Luật GDĐH sửa đổi và Nghị định 99 (Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH), Bộ GDĐT đã và đang hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tự chủ ĐH như các thông tư ban hành quy chế tuyển sinh các trình độ trong giáo dục ĐH, quy chế đào tạo các trình độ trong giáo dục ĐH, chuẩn chương trình đào tạo…

Trong thời gian tới, khi các trường đã triển khai tự chủ theo quy định của Luật GDĐH sửa đổi và Nghị định 99, Bộ GDĐT sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện và đưa ra các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh triển khai tự chủ.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Phận người trong lũ dữ

Phận người trong lũ dữ

22h đêm 18/10, nước lũ tràn về như thác đổ, chỉ trong tích tắc nước ngập đến giường rồi chìm ! 

Xem nhiều nhất