: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
19:00:00 25/10/2018

Bắc Giang: 100% Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, xã có báo Đại Đoàn Kết

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang vừa có công văn gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố về việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng tới Đại hội MTTQ các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc đặt mua báo Đại Đoàn Kết cho các Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, đảm bảo ít nhất 80% có báo Đại Đoàn Kết; 100% Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, xã có đầy đủ báo Đại Đoàn Kết. Đây là một trong các chỉ tiêu thi đua để đánh giá công tác Mặt trận trong năm 2018.    

Anh Vũ