: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:00:51 21/03/2020

Bắc Kạn: Nâng cao vai trò của hợp tác xã trong phát triển kinh tế

Hiện nay, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn có 14 HTX và các tổ hợp tác đang hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Các HTX đang phát huy tốt vai trò cầu nối trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, tiêu biểu như: HTX Yến Dương, HTX Sang Hà, HTX Phương Đức, HTX Đồng Lợi, HTX Phúc Ba, HTX Hoàng Huynh, HTX Nhung Lũy… Theo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Ba Bể, những năm qua huyện đã tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương và các HTX trên địa bàn đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Điển hình, tại xã Quảng Khê đang phát triển mạnh các mô hình trồng cây hồng không hạt, mang lại nguồn thu nhập cao cho nhiều hộ dân trên địa bàn. Để nâng cao hiệu quả của cây trồng này, xã đang tích cực phối hợp với HTX Đồng Lợi xây dựng các phương án sản xuất an toàn, thúc đẩy cơ giới hóa gắn với xây dựng chuỗi giá trị, áp dụng kỹ thuật mới, nhằm đưa cây hồng trở thành cây chủ lực, bền vững của địa phương…

Có thể thấy, các HTX trên địa bàn huyện Ba bể thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh-xã hội, đặc biệt là liên kết kinh tế hợp tác trong phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Đến nay, huyện Ba Bể đang tiếp tục dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn mở  rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững của địa phương.

Tường Anh