: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:18:32 07/12/2017

Chính sách về lao động nữ ngày càng hoàn thiện

Ngày 6/12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên hiệp Công đoàn thế giới (WFTU) phối hợp tổ chức Hội nghị khu vực Châu Á- Thái Bình Dương Lao động nữ và vai trò của công đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu thuộc 13 tổ chức công đoàn của các quốc gia đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, thống nhất những thông điệp chung và chương trình hành động cụ thể để cùng thúc đẩy, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích cho lao động nữ ở mỗi quốc gia ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất các sáng kiến để tổ chức công đoàn làm tốt hơn vai trò tham mưu, đề xuất xây dựng chính sách, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ, và có nhiều hoạt động hiệu quả hơn về công tác nữ công để chuẩn bị cho Đại hội Lao động nữ của Liên hiệp công đoàn Thế giới sẽ diễn ra tại Panama vào tháng 3/2018.

Tuệ Phương