: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:23:31 31/01/2019

Đại hội điểm MTTQ xã Tân Hòa nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, vừa tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được huyện Buôn Đôn chọn tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp xã để rút kinh nghiệm chỉ đạo cho các đơn vị khác trên địa bàn huyện.

Đại hội điểm MTTQ xã Tân Hòa nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hòa khóa IV (nhiệm kỳ 2019 – 2024) ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hòa đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thực hiện đến nay, xã Tân Hòa có 16/16 thôn đạt thôn văn hóa; hằng năm có trên 85% số hộ được công nhận gia đình văn hóa. 

Thực hiện Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hòa đã vận động nhân dân đóng góp được 154 triệu đồng xây dựng Quỹ Vì người nghèo; qua đó, cùng với sự hỗ trợ của cấp trên và đối ứng của các gia đình, xã đã xây dựng được 10 ngôi nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo với tổng trị giá gần 600 triệu đồng. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng đã vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động, hiến đất, cây trồng trên đất và đóng góp tiền mặt với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. 

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hòa luôn phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Đại hội đề ra chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới 2019 - 2024 gồm các nội dung như: tập trung củng cố, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng đối ngoại nhân dân; củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Đại hội đã hiệp thương cử 39 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hòa khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ông Hoàng Trung Hiến tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hòa. 

Hà Lê