Đổi mới mạnh mẽ hoạt động Mặt trận

Hạnh Nhân (thực hiện)

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi nhấn mạnh, MTTQ các cấp đã đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, linh hoạt, sáng tạo với phương châm: Hướng mạnh về cơ sở, tập trung cho cơ sở và địa bàn dân cư.

Đổi mới mạnh mẽ hoạt động Mặt trận

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi. Ảnh: Quang Vinh.

PV: Thưa ông, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động. Ông có thể cho biết một số kết quả nổi bật?

Ông Nguyễn Đình Lợi: Đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp tập trung vào những vấn đề thiết yếu của địa phương và của nhân dân là mục tiêu của chúng tôi đặt ra. Với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bằng nhiều hình thức như: Hiến kế, hiến công, hiến đất, vật tư xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình công cộng,... Công tác tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới được đánh giá khách quan, trung thực về kết quả, ý nghĩa, và tác động xã hội. Đến nay, tỉnh có 88/97 xã, đạt 90,7%  chuẩn nông thôn mới. Có 4 huyện, thị là Tiên Du, Gia Bình, Quế Võ và Thị xã Từ Sơn hoàn thành mục tiêu về xây dựng nông thôn mới. TP Bắc Ninh được công nhận Đô thị loại I.

Với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đến nay có nhiều hàng hóa được bày bán trên thị trường của tỉnh là hàng Việt Nam với chủng loại phong phú, đa dạng. Tỷ lệ người tiêu dùng mua sắm các mặt hàng của Việt Nam sản xuất đạt tỷ lệ hơn 75%.

Đáng chú ý, công tác vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, kết quả toàn tỉnh vận động được trên 76,3 tỷ đồng, tăng 40 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Đã hỗ trợ xây dựng mới 2.315 nhà Đại đoàn kết trị giá trên 104,6 tỷ đồng. Do có sự đổi mới phương thức vận động, nên kết quả vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đạt kết quả cao góp phần thực hiện chương trình an sinh xã hội của tỉnh, giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến nay còn 1,62%, giảm 1,8% so với nhiệm kỳ trước.

Giám sát, phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận. Thời gian qua, MTTQ các cấp đã giám sát những nội dung gì, nhất là Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại cơ sở đã triển khai công tác này hiệu quả ra sao, thưa ông?

-Trong 5 năm MTTQ các cấp đã chủ trì giám sát được 220 cuộc, trong đó: cấp tỉnh 20 cuộc, cấp huyện và cấp xã 200 cuộc. Các nội dung giám sát tập trung lĩnh vực dân sinh như: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật có nhiều vướng mắc liên quan đến công nhân, nhân dân; việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật đối với việc xử lý chất thải, việc quản lý sử dụng các loại quỹ, việc thực hiện các quy định về hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và thực hiện chính sách giảm nghèo.

Bên cạnh đó, Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát được trên 1.200 vụ việc, phát hiện được gần 300 vụ việc có dấu hiệu vi phạm. Ban Thanh tra nhân dân đã tiến hành kiến nghị tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết được trên 270 vụ việc ( đạt 90%). Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tiến hành giám sát được trên 1.400 công trình. Qua giám sát phát hiện được gần 100 công trình vi phạm, các Ban tiến hành làm thủ tục kiến nghị cơ quan nhà nước xem xét để giải quyết.

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động Mặt trận trong nhiệm kỳ tới, Bắc Ninh sẽ tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa ông?

- Trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ gia đình, đến từng người dân về nội dung của các phong trào, các cuộc vận động. Trong đó, triển khai xây dựng nhân rộng các mô hình điểm nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần cải thiện căn bản đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cả ở khu vực nông thôn và đô thị; đổi mới và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh hàng Việt chất lượng phục vụ người tiêu dùng và từng bước vươn ra thị trường quốc tế. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong Ban chỉ đạo cuộc vận động.

Đồng thời, MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới, triển khai hiệu quả công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với mục tiêu tăng cường tính hiệu quả, thiết thực, phối hợp đồng bộ với những giải pháp giảm nghèo của Nhà nước.  Đẩy mạnh giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, tham gia giải quyết và giám sát việc giải quyết của các cơ quan chính quyền đối với đơn thư của công dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Đặc biệt, với đội ngũ cán bộ Mặt trận, chúng tôi tiếp tục xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Những 'cột mốc' nơi phên dậu Tổ quốc

Những 'cột mốc' nơi phên dậu Tổ quốc

Người có uy tín tại tỉnh Điện Biên đi đầu trong vận động nhân dân hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng những việc làm cụ thể.
Cần có quy trình xử lý kỷ luật của Mặt trận

Cần có quy trình xử lý kỷ luật của Mặt trận

“Nên có hướng dẫn cụ thể quy trình xử lý kỷ luật của Mặt trận các cấp để khi có vi phạm, Mặt trận cơ sở sẽ chủ động thực hiện”, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam ...

Xem nhiều nhất