: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:09 26/08/2019

Khánh Hòa: Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên huyện Khánh Vĩnh

Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), nhiệm kỳ 2019-2024 khai mạc với128 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 hội viên thanh niên trong toàn huyện tham dự.

Trong nhiệm kỳ, các cơ sở Hội đã vận động hội viên thanh niên huyện Khánh Vĩnh đã tham gia hiến 1.020 đơn vị máu và đăng ký hơn 100 ngân hàng máu sống; triển khai 2 công trình thanh niên “Khu vui chơi cho thiếu nhi” tại 2 điểm trường; thực hiện 4 công trình “Thắp sáng đường quê”; 4 công trình “Giếng nước sạch cho em”; giới thiệu việc làm cho 2.000 thanh niên; tổ chức 7 đợt khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 1.540 lượt người dân; liên kết với Ngân hàng Chính sách xã hội Khánh Vĩnh cho hơn 100 lượt thanh niên vay vốn.

Đại hội đã thảo luận thông qua các nhiệm vụ hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời, tiến hành bầu 29 đại biểu vào Ban Chấp hành mới và bầu 17 đại biểu đi dự Đại hội cấp tỉnh.                    

Xuân Hiếu