: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:17 15/01/2020

Kon Tum: Gặp mặt già làng, thôn trưởng, công an viên và người có uy tín

Thành phố Kon Tum đã biểu dương, khen thưởng 45 cá nhân, tặng 269 suất quà cho các thôn trưởng, già làng, công an viên và người có uy tín trên địa bàn.

Trong năm 2019, đội ngũ thôn trưởng, già làng, công an viên và người có uy tín trên địa bàn thành phố tích cực lao động, sản xuất; tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; tham gia hòa giải, giải quyết các vụ lấn chiếm, tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai... góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các thôn, làng đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố.

Tại buổi gặp mặt, thành phố Kon Tum biểu dương, khen thưởng 45 cá nhân, tặng 269 suất quà cho các thôn trưởng, già làng, công an viên và người có uy tín trên địa bàn.      

P.Nghĩa