: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
21:15:00 27/12/2017

Kon Tum: Hội nghị triển khai công tác Mặt trận năm 2018

Ngày 27/12, Ủy ban MTTQ tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến giao ban công tác Mặt trận tỉnh năm 2017 và triển khai chương trình công tác Mặt trận năm 2018.

Năm 2017, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt kết quả nhất định. Nhiều vấn đề trọng tâm, trọng điểm, khó khăn, vướng mắc của người dân và cơ sở đã được Mặt trận các cấp nắm bắt và kịp thời giải quyết, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động toàn dân ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hướng về khu dân cư.

Hiện có 32 mô hình điểm về khu dân cư văn hóa Kiểu mẫu, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và phòng chống ma túy, tội phạm... Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” có những đổi mới thiết thực, thu hút sự tham gia của khoảng 110.400 lượt người tại 860/874 khu dân cư.                                      

Hà Lê