: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:43 - Thứ bảy, 07/04/2018

Lâm Đồng ký giao ước lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức ký kết với 12 huyện, thành phố trong tỉnh về việc lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Chỉ tiêu thi đua được các bên tham gia thống nhất với nhiều nội dung quan trọng, bao gồm: 100% Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018- 2019. Mỗi khu dân cư có ít nhất 1 mô hình hoặc 1 công trình phục vụ dân sinh.

Mỗi cơ quan MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên có 1 công trình hoặc 1 phần việc cụ thể có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh trật tự… lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp.

100% xã, phường, thị trấn và trên 75% khu dân cư tổ chức nhân rộng các mô hình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp với các tôn giáo triển khai xây dựng có hiệu quả 21 mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông  ở khu dân cư. Mặt trận các cấp quyết tâm vận động đạt và vượt chỉ tiêu 12 tỷ đồng quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn quỹ trong năm 2018…

Ông Võ Văn Thiện, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam hoan nghênh hoạt động này của MTTQ các cấp tỉnh Lâm Đồng và cho đây là hoạt động khá toàn diện trên tất cả các mặt của đời sống xã hội hiện nay.

“Việc làm của các đồng chí mang một ý nghĩa góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường sự đồng thuận của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển bền vững”- Ông Thiện nhấn mạnh.

Đại diện UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị: Ban Thường trực MTTQ các cấp trong tỉnh cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng sớm thực hiện các nội dung thi đua cho phù hợp với nhu cầu, điều kiện, đặc điểm tình hình của địa phương mình.

Quốc Định