: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:40:25 23/02/2020

Lương Sơn (Hòa Bình): Khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới

Mới đây, Đoàn công tác Văn phòng Điều phối NTM Trung ương đã về khảo sát thực tế tình hình xây dựng NTM tại huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình).

Qua 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, huyện Lương Sơn đã có 19/19 xã đạt chuẩn; số tiêu chí bình quân đạt 19 tiêu chí/xã; tăng bình quân 13,95 tiêu chí so với năm 2010; hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 2,92%; thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/năm.

Qua kiểm tra thực tế và nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn đạt được trong 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương sẽ đề nghị Chính Phủ thành lập Hội đồng thẩm định, xét công nhận huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM trong thời gian tới.

Đ.Thắng