: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:43:43 20/10/2018

MTTQ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với báo Đại Đoàn Kết tuyên truyền về Đại hội

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh vừa xây dựng kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Để tổ chức thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh phối hợp với báo Đại Đoàn Kết tuyên truyền trên các trang báo về kết quả hoạt động của MTTQ các cấp trên địa bàn; công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội từ khi diễn ra Đại hội điểm MTTQ cấp xã đến khi Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp.     

T.Hiếu