: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:12:37 - Thứ sáu, 29/06/2018

Nâng cao hơn nữa hiệu quả, vai trò và vị thế của MTTQ các cấp

Đây là nhấn mạnh của ông Trần Văn Sinh, Trưởng ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam tại hội nghị giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm cụm thi đua các tỉnh Nam Sông Hậu năm 2018 tại tỉnh Sóc Trăng ngày 29/6.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả, vai trò và vị thế của MTTQ các cấp

Ông Trần Văn Sinh phát biểu tại hội nghị.

Tham gia hội nghị có đại diện đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Sóc Trăng.

Theo báo cáo của cụm các tỉnh Nam Sông Hậu, trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh trong Cụm Nam Sông Hậu cơ bản ổn định và tiếp tục được giữ vững; tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội có bước phát triển vững chắc; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động, hình thức tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước; các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. 

Mặt trận các tỉnh tiếp tục phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp đẩy mạnh triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương; tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, cấp xã; nhìn chung, đa số người dân thống nhất cao với kết quả xây dựng nông thôn mới của địa phương. 

Điển hình như: Kiên Giang: 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 6 tháng đầu năm thêm 9 xã được công nhận đạt chuẩn (nâng lên 51/130 xã nông thôn mới, đạt 39,23%). Bạc Liêu có 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 05/15 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; 19/49 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; 15/49 xã đạt 19 tiêu chí (Trong đó, có 13 xã có quyết định công nhận xã nông thôn mới). Cà Mau có 29/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Các hoạt động vận động Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội, tập trung chăm lo cho người nghèo, vùng nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, xây dựng cầu, lộ giao thông nông thôn; tặng quà cho người nghèo, học bổng cho học sinh nghèo… được chú ý, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội. 

Cụ thể, Kiên Giang tiếp nhận trên 148 tỷ đồng; An Giang tiếp nhận 82,96 tỷ đồng; Bạc Liêu tiếp nhận 40,9 tỷ đồng; Cà Mau tiếp nhận gần 33 tỷ đồng;  Hậu Giang tiếp nhận hơn 111 tỷ đồng, triển khai xây dựng 169 căn nhà Đại đoàn kết và hàng trăm công trình dân sinh, trị giá hơn 70 tỷ đồng; Sóc Trăng tiếp nhận trên 80 tỷ đồng. 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có bước phát triển mới gắn với thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước. Ban Chỉ đạo của các tỉnh thường xuyên được củng cố, kiện toàn; tăng cường tuyên truyền, vận động, tổ chức các hoạt động hội thảo, trao đổi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức phòng ngừa hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. 

Nâng cao hơn nữa hiệu quả, vai trò và vị thế của MTTQ các cấp

Hội nghị giao ban Cụm Nam Sông Hậu.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh còn tập trung đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử, tăng cường tiếp xúc chuyên đề, lĩnh vực với cử tri theo nhóm đối tượng; phối hợp chặt chẽ tổ chức nắm bắt, tập hợp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân phản ánh trước các kỳ họp Quốc hội, kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp.

Công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ Mặt trận các tỉnh trong Cụm. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh xây dựng trang thông tin điện tử, đăng tin, bài nhằm tuyên truyền công tác Mặt trận các cấp, mỗi cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đều được trang bị máy vi tính để thực hiện nhiệm vụ. 

Nhiệm vụ, công tác Mặt trận cụm các tỉnh Nam sông Hậu cũng đã xác định rõ, tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Tại Hội nghị giao ban các đại biểu của tỉnh Khu vực Nam Sông Hậu cũng đã đưa ra nhiều cách làm mới, sáng tạo, để đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Công tác Mặt trận ở từng địa phương; đồng thời kiến nghị Trung ương một số khó khăn, vướng mắc: như công tác quản lý Quỹ “Vì Người nghèo”, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024; nội dung triển khai các Cuộc vận động ở cơ sở....

Đánh giá kết quả hoạt động của cụm thi đua các tỉnh Khu vực Nam Sông Hậu, ông Trần Văn Sinh, Trưởng ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác Mặt trận của cụm các tỉnh Nam Sông Hậu. Các tỉnh đã có nhiều cách làm hay, cách làm mới, sáng tạo trong công tác Mặt trận… 

Đồng thời ông Sinh cũng đề nghị các tỉnh cần nỗ lực triển khai thực hiện tốt chương trình công tác Mặt trận trong 6 tháng còn lại của năm 2018, đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng và hiệu quả công việc; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cần tiếp tục được duy trì, triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng, hướng vào những vấn đề trọng tâm, thiết thực đối với đời sống của các tầng lớp nhân dân. 

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội Mặt trận các tỉnh trong cụm cũng cần quan tâm hơn nữa, từng bước nâng cao hiệu quả và vai trò, vị thế của MTTQ các cấp. Có như thế, công tác Mặt trận ở các tỉnh mới góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của từng địa phương, đảm bảo yêu cầu công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

Hồng Tài - Trung Kiên