: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:00:41 09/03/2020

Ninh Phước (Ninh Thuận): Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới

Mới đây, huyện Ninh Phước tổ chức họp để đánh giá kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn huyện NTM.

Ninh Phước (Ninh Thuận): Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới

Tuổi trẻ Ninh Phước với phong trào “Thắp sáng đường quê”.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay toàn huyện có 8/8 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM; huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM, đủ điều kiện để công nhận huyện đạt chuẩn huyện NTM.

Thời gian tới, toàn huyện tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia xây dựng các xã và huyện NTM nâng cao. Huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng hoàn thiện các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội cho các xã, thị trấn. Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tập trung và các cây, con chủ lực, có giá trị cao, gắn với triển khai thực hiện các dự án năng lượng điện tái tạo để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân.

Phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất các ngành hàng năm đạt trên 12,5%; 100% xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; mỗi xã có ít nhất 1 đến 2 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu và toàn huyện có 2 xã đạt xã NTM kiểu mẫu.  

H.Hoàng