: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:46 18/05/2019

Phù Cát (Bình Định): Dấu ấn một nhiệm kỳ công tác Mặt trận

Phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, 5 năm qua, MTTQ huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) đã thực hiện tốt công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Cùng với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, vận động, triển khai sâu rộng trong hệ thống MTTQ từ huyện đến xã, thị trấn, khu dân cư và các tầng lớp nhân dân về nghị quyết Đại hội Đảng các cấp...

5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên trong huyện đã phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, tổ chức triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là chủ trì tổ chức thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân đóng góp trên 42,4 tỷ đồng, gần 171.062 m2 đất, 6.712 ngày công để xây dựng các cơ sở hạ tầng đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, kết quả 98,8% số hộ dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện. Sau hơn 8 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện Phù Cát đã có 7/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã vận động các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, doanh nghiệp tham gia ủng hộ ngày vì người nghèo. Trong 5 năm, toàn huyện đã vận động được gần 4,5 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa và làm mới 239 ngôi nhà cho hộ nghèo và chính sách. Vận động ủng hộ từ thiện, nhân đạo. Phối hợp với các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ người nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi bão lũ hàng nghìn xuất quà với số tiền trên 5,7 tỷ đồng

Với những kết quả đạt được về mọi mặt, hoạt động của MTTQ huyện Phù Cát luôn được cấp ủy Đảng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các tầng lớp nhân dân đánh giá cao, ghi nhận. Hằng năm, trên 90% Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn và Ban Công tác Mặt trận thôn, khu phố đạt tốt, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng…  

Thế Hà