: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:28 07/09/2019

Phú Yên: Đổi thay ở buôn Quang Dù

Năm 2015, buôn Quang Dù, xã Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) hoàn thành Chương trình 135, không còn là buôn đặc biệt khó khăn.

5 năm qua, người dân trong buôn luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế nên đời sống ngày càng ổn định. Buôn Quang Dù có 84 hộ với 64 hộ đồng bào Ê Đê. Năm 2014, buôn có tới 50% hộ nghèo, hiện nay số hộ nghèo chỉ chiếm 10,7%.

Đặc biệt, ý thức cộng đồng được nâng lên, phong trào “lá lành đùm lá rách” cũng được hưởng ứng nhiệt tình. Buôn duy trì Quỹ Vì người nghèo với số tiền hơn 6,4 triệu đồng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hơn 1 triệu đồng và ủng hộ thanh niên nhập ngũ hơn 4,3 triệu đồng. Bà con sẵn sàng đóng góp 12 triệu đồng làm đường vào nghĩa trang...     

M. Duyên