: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
11:20:15 09/07/2019

Ra mắt tập sách ‘Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930 – 2015’

Sáng 9/7, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi lễ ra mắt tập sách “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930 - 2015”. Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi lễ.

Ra mắt tập sách ‘Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930 – 2015’

Tập sách “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930 - 2015”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, tập sách “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930 – 2015” là công trình lịch sử có ý nghĩa quan trọng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng; khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, tập sách “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930 – 2015” gồm có: Chương mở đầu: Quảng Nam - vùng đất, con người và truyền thống đoàn kết dân tộc (trước năm 1930); Chương 1: Quá trình hình thành các hình thức tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất ở Quảng Nam và cuộc vận động nhân dân đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945); Chương 2: Tập hợp rộng rãi lực lượng dân tộc, bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng hậu phương, kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1945 - 1954); Chương 3: Sắp xếp tổ chức, chuyển đổi phương thức hoạt động, đấu tranh giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ (1954 - 1965); Chương 4: Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tỉnh tăng cường tập hợp lực lượng dân tộc, tạo nên sức mạnh đoàn kết, đấu tranh chống các loại hình chiến lược mới của đế quốc Mỹ, cùng cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam (1965 - 1975); Chương 5: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trong những năm đầu hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1986); Chương 6: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng vận động nhân dân bước đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986 - 1996); Chương 7: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế (1997 - 2015).

Ra mắt tập sách ‘Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930 – 2015’ - 1

Quang cảnh buổi lễ ra mắt tập sách.

Tấn Thành - Chí Đại