: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:02 - Thứ sáu, 12/10/2018

Sốp Cộp - Sơn La: Hoàn thành Đại hội MTTQ cấp xã trước tháng 3/2019

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Sốp Cộp xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã chỉ đạo Hội nghị Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư xong trong tháng 12/2018.