: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:00 - Thứ sáu, 05/10/2018

Tăng cường đối thoại, tháo gỡ bức xúc từ cơ sở

Để lắng nghe ý kiến của nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã phối hợp với UBND huyện xây dựng kế hoạch liên tịch về việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân. Qua việc chủ động lắng nghe, đối thoại thường xuyên giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân đã kịp thời giải quyết các kiến nghị phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Tăng cường đối thoại, tháo gỡ bức xúc từ cơ sở

Đối thoại trực tiếp với nhân dân đã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc từ cơ sở.

Trong nhiều cách lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân thì việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân đã xử lý được nhiều vụ việc nảy sinh, phức tạp ngay tại địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Lãng - Đỗ Tất Thủy, để hạn chế không phát sinh điểm nóng, một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt là người đứng đầu phải tăng cường đối thoại với người dân ngay từ khi phát sinh vụ việc để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Qua việc lắng nghe cấp ủy, chính quyền mới làm rõ được nguyên nhân bức xúc từ đó đề giải quyết thấu đáo những vấn đề còn khúc mắc.

Nhằm lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết kịp thời những bức xúc tại địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Lãng đã phối hợp với UBND huyện xây dựng kế hoạch liên tịch về việc  tiếp xúc đối thoại với nhân dân.

Để triển khai thực hiện các buổi tiếp xúc, đối thoại, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Tiên Lãng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, các vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm trước khi tiếp xúc, đối thoại. Trên cơ sở lắng nghe, tổng hợp các ý kiến, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt các nội dung để đối thoại với nhân dân theo chức trách và thẩm quyền. 

Ông Đỗ Tất Thủy khẳng định việc tổ chức các hội nghị đối thoại, tiếp xúc với nhân dân đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân. Qua tiếp xúc đối thoại đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo không khí dân chủ công khai giữa  các cấp lãnh đạo với nhân dân. 

Bằng cách làm bài bản, đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Lãng đã chủ động phối hợp với UBND tổ chức các hội nghị đối thoại, tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, đưa các hội nghị này trở thành hoạt động thường xuyên.

Trong 3 năm qua, đã tổ chức 12 lượt tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân. Qua các hội nghị tiếp xúc đã có hơn 200 lượt ý kiến trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đầu tư, xây dựng cơ bản, chế độ chính sách, quản lý đất đai... đã được xem xét giải quyết. Sau các cuộc đối thoại, UBND huyện đã ban hành các thông báo kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các cơ quan, đơn vị có lộ trình thực hiện, cam kết về thời gian, kiên quyết xử lý dứt điểm các vụ việc không để nhân dân có ý kiến, kiến nghị nhiều lần.

Trong năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với UBND tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân các xã Quyết Tiến, Bạch Đằng, Đoàn Lập, Cấp Tiến, Kiến Thiết và Thị trấn Tiên Lãng.

Tại buổi tiếp xúc nhiều nội dung cụ thể xung quanh các vấn đề về sản xuất nông nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý đất đai, môi trường, chế độ chính sách, giao thông, xây dựng nông thôn mới, văn hoá xã hội, an ninh trật tự đã được giải quyết thấu tình đạt lý. Những vướng mắc của người dân đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lắng nghe, từ đó có những giải pháp tháo gỡ ngay từ cơ sở đã nhận được sự đồng thuận và tin tưởng của nhân dân.

Từ thực tế địa phương, ông Trần Đình Vịnh, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng khẳng định, để xây dựng tác phong “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” UBND huyện sẽ đưa việc đối thoại trực tiếp với nhân dân trở thành phương thức thường xuyên của các cấp lãnh đạo, người đứng đầu trong giải quyết công việc. Việc tiến hành đối thoại sẽ được thực hiện theo hướng thường xuyên, tránh tình trạng chỉ đối thoại khi có vấn đề phức tạp nảy sinh, đối thoại chỉ mang tính hình thức, sau đối thoại những vấn đề phức tạp nảy sinh không được các ngành, các cấp giải quyết.

* Đến nay các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng đều xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân ở cấp huyện, xã, phường, thị trấn ít nhất một lần trong năm. Những tháng đầu năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố đã tổ chức được 63 cuộc đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

    Trung Hiếu