: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
18:44:12 22/08/2018

Tập huấn Chương trình 135 cho 50 cán bộ cộng đồng

Ngày 22/8, Phòng Dân tộc huyện Kbang (Gia Lai) phối hợp với UBND xã Nghĩa An tổ chức hai lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2018.

Tập huấn Chương trình 135 cho 50 cán bộ cộng đồng

Quang cảnh buổi tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 50 học viên là các cán bộ, người có uy tín trong cộng đồng, người sản xuất giỏi làng Làng Lợk và làng Kuao xã Nghĩa An và xã Đắk Hlơ.

Trong thời gian 3 ngày từ ngày 22 đến 24/8, các học viên được tiếp thu nội dung 6 chuyên đề gồm: Nội dung cơ bản của Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; thực hiện quy trình giám sát đối với chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; công tác vận hành, duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình 135; lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng trong tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình 135; xây dựng và vận hành tổ nhóm, tiếp cận thị trường, liên kết sản xuất; nâng cao năng lực cho cộng đồng người dân xã, thôn 135 phát triển sản xuất

Lớp tập huấn nhằm giúp các học viên thay đổi nhận thức về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách dân tộc. Nắm được tiêu chí dự án quy mô nhỏ của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; mục đích đầu tư theo phương thức cộng đồng tham gia thực hiện; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của nhóm duy tu, bảo dưỡng và người hưởng lợi góp phần triển khai dự án ở cơ sở đạt hiệu quả.

Hà Lê