: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:00:12 21/03/2020

Thái Nguyên: Hỗ trợ cộng đồng dân cư bảo tồn thiên nhiên

Năm 2020, Khu Bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ cộng đồng dân cư của 30 xóm, bản ở vùng đệm rừng đặc dụng của các xã Cúc Đường, Thần Sa, Thượng Nung, Sảng Mộc, Nghinh Tường, Phú Thượng và thị trấn Đình Cả.

Tiêu chí để hỗ trợ là các cộng đồng dân cư có quá trình quản lý bảo vệ rừng đặc dụng tốt, không để xảy ra các vụ vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đồng thời có cam kết bảo vệ rừng với Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng. Tổng số tiền hỗ trợ từ chương trình này là 1,2 tỷ đồng (mỗi xóm, bản 40 triệu đồng).      

Tường Anh