Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

    Diệu Hòa

Nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ các cấp tỉnh Trà Vinh đã chung sức, chung lòng làm tốt vai trò tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từng bước khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

MTTQ tỉnh Trà Vinh vận động doanh nghiệp trao nhà Đại đoàn kết cho người dân. 

Theo Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh Trà Vinh, 5 năm qua, MTTQ các cấp đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng xuống từng khu dân cư…

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực phối hợp thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về “Tăng cường tuyên truyền vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới” từ đó góp phần nâng cao nhận thức của kiều bào về công cuộc đổi mới đất nước, hướng về quê hương. Thời gian qua, kiều bào và thân nhân đã đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền trên 75 tỷ đồng.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững đã được MTTQ và các tổ chức thành viên trong tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, vận động người dân tham gia hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng; xây dựng 255 mô hình ở khu dân cư, trong đó có nhiều mô hình hay và hiệu quả như: Ấp nông thôn kiểu mới; Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường; Tổ tự quản giảm nghèo; Tủ thuốc nhân đạo; Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT... 

Sau hơn 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Trà Vinh đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 40/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2/9 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn của tỉnh có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. 

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đã thực hiện tốt công tác vận động và tổ chức nhiều hoạt động trao tặng quà cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình khó khăn về nhà ở…

Cùng với đó, thực hiện cuộc vận động Quỹ “An sinh xã hội” thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, ban chỉ đạo các cấp đã vận động và tiếp nhận nguồn quỹ tổng số tiền hơn 245 tỷ đồng. Trên cơ sở đó triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa như xây dựng 462 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và 756 căn nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng…

 Thời gian qua, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục phát huy hiệu quả. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã lồng ghép thực hiện cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước, đưa nội dung cuộc vận động trở thành một trong những nội dung tuyên truyền trọng tâm. Thường xuyên tổ chức hội chợ thương mại, triển lãm gắn với các hoạt động xúc tiến, tiêu thụ nông sản, tổ chức thành công 22 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, thu hút hơn 130 ngàn lượt người tham quan và mua sắm với doanh thu trên 15 tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội, MTTQ các cấp đã triển khai thực hiện tốt các phương thức giám sát theo quy định, thống nhất với các đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức 40 cuộc giám sát theo chuyên đề, đồng thời hướng dẫn MTTQ cấp dưới, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ ở của mình...

Chia sẻ với PV Đại Đoàn Kết về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Trung Dũng, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh cho biết: Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ  –  Sáng tạo – Trách nhiệm – Hiệu quả”, cùng với các mục tiêu và chương trình hành động cụ thể, tin tưởng rằng nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng tỉnh Trà Vinh phát triển toàn diện.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Những 'cột mốc' nơi phên dậu Tổ quốc

Những 'cột mốc' nơi phên dậu Tổ quốc

Người có uy tín tại tỉnh Điện Biên đi đầu trong vận động nhân dân hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng những việc làm cụ thể.
Cần có quy trình xử lý kỷ luật của Mặt trận

Cần có quy trình xử lý kỷ luật của Mặt trận

“Nên có hướng dẫn cụ thể quy trình xử lý kỷ luật của Mặt trận các cấp để khi có vi phạm, Mặt trận cơ sở sẽ chủ động thực hiện”, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam ...

Xem nhiều nhất