: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:24 19/04/2018

TP Bắc Ninh rà soát hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở

Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Ninh cho biết, đến tháng 4/2018, toàn thành phố có 48 hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở tại 13 đơn vị xã, phường.

Trong 48 hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở có 3 hộ nghèo thực trạng có đất chưa có nhà; 45 hộ nghèo thực trạng có nhà cấp 4 dột nát, xuống cấp. 

Trên cơ sở điều kiện thực tiễn, thành phố báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh, sở Xây dựng duyệt bổ sung 38 hộ nghèo của thành phố vào chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo năm 2018. Đồng thời, đề xuất thực hiện hỗ trợ bằng nguồn vốn xã hội hóa của thành phố đối với 10 hộ nghèo.

Hải Nhi