: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
23:00:43 06/10/2019

TP Yên Bái: Xây dựng 255 tổ tự quản ở cộng đồng dân cư

Thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái; Kế hoạch 354/KH-MTTQ-BTT, ngày 28/3/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái về xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, Ủy ban MTTQ thành phố Yên Bái đã tổ chức triển khai tới 127 thôn, tổ nhân dân.

Sau 5 tháng triển khai, đến nay Ủy ban MTTQ các xã, phường thành lập và ra mắt được 255 tổ tự quản/127 thôn tổ nhân dân trên các lĩnh vực an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, tự quản về tài sản, vệ sinh môi trường, nếp sống văn hóa, văn minh, giữ gìn trật tự công cộng, tự quản về nhân khẩu hộ khẩu…              

T.Hiếu