: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:42 20/03/2019

Triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua Cụm 7 tỉnh biên giới phía Bắc

Ngày 19/3, tại tỉnh Cao Bằng, Hội đồng thi đua khen thưởng cụm 7 tỉnh biên giới phía Bắc (Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, phong trào thi đua khen thưởng Cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách của các tỉnh trong Cụm thi đua đạt trên 26.000 tỷ đồng ; có thêm 59 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế ; đã xây dựng được 66 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo.

Năm 2019, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc xác định tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trong đó, tập trung thực hiện tốt các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến;…    

H.N.