Tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua yêu nước

Thúy Hà

Ngày 20/3, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2017.

Đại diện các cụm, khối thi đua trong tỉnh đã ký kết giao ước thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. UBND tỉnh trao 56 Cờ thi đua xuất sắc và 69 Bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2016. 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang, năm 2017 Vĩnh Long tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tập trung những việc khó, những việc làm mang tính đột phá để phấn đấu thực hiện, tránh biểu hiện phô trương hình thức. 

Theo đó, tỉnh tập trung triển khai tốt phong trào thi đua “Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới”, phấn đấu đến cuối năm 2017 tỉnh có 39 xã được công nhận nông thôn mới; tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vĩnh Long chung tay vì người nghèo giai đoạn 2016 – 2020”, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm bình quân 1%/năm.

UBND tỉnh tiếp tục tập trung cải cách hành chính nhà nước, xem cải cách hành chính là khâu đột phá của năm 2017 và những năm tiếp theo, nhằm xây dựng bộ máy hành chính nhà nước công khai, minh bạch, hiện đại, hiệu quả để phục vụ nhân dân... 

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các ngành, các cấp nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức phong trào thi đua, xét khen thưởng thông qua việc tổ chức triển khai, tập huấn Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hội đồng thi đua khen thưởng cần khen thưởng kịp thời và chính xác đối với những đơn vị, cá nhân điển hình trong lao động sản xuất, nhằm giúp công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân hăng hái tham gia lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các địa phương, đơn vị đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của đơn vị mình. 

Năm 2016, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Vĩnh Long tiếp tục giữ vững và phát huy tác dụng như: Phong trào thi đua nông dân tham gia sản xuất kinh doanh giỏi; phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân và thực hiện tốt nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Nhiều gương điển hình được khen thưởng, biểu dương kịp thời, qua đó có điều kiện để phát triển, nhân rộng như mô hình trồng nhãn Idor của ông Nguyễn Văn Phúc (xã Chánh An, huyện Mang Thít); mô hình thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngành thuế (huyện Bình Tân).    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Báo Giải Phóng - gian khổ và vinh quang

Báo Giải Phóng - gian khổ và vinh quang

Tờ Giải Phóng - cơ quan ngôn luận của Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam- được nhanh chóng xuất bản Để đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền và cổ động cho phong ...

Xem nhiều nhất