Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin tuyên truyền họp phiên thứ nhất

Việt Thắng

Chiều 3/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin tuyên truyền đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Tiểu ban.

Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin tuyên truyền họp phiên thứ nhất
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại phiên họp.

Theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐBCQG ngày 23/9/2020 của Hội đồng bầu cử quốc gia thì Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền có nhiệm vụ giúp Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử; chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia giao.

Đây là những nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua thảo luận các ý kiến đều bày tỏ quan điểm tán thành với nội dung các dự thảo do Thường trực Tiểu ban và Tổ giúp việc chuẩn bị.

Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin tuyên truyền đã đề nghị, bộ phận Thường trực Tiểu ban và tổ giúp việc tiếp thu các ý kiến của thành viên Tiểu ban để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Kế hoạch công tác của tiểu ban và trình lãnh đạo tiểu ban ký ban hành.

Đồng thời đề nghị các thành viên của tiểu ban quan tâm chỉ đạo, đôn đốc việc hoàn thiện văn bản, nhất là đối với các văn bản do cơ quan mình phụ trách, thông báo tình hình cho Tiểu ban để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia.

Đối với những văn bản có nội dung phức tạp có thể gửi xin ý kiến hoặc tổ chức cuộc làm việc với Thường trực Tiểu ban trước khi trình văn bản đến cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu, trong giai đoạn sắp tới, tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị đều phải triển khai công tác tổng kết, kiểm điểm hằng năm và xây dựng kế hoạch công tác cho năm tiếp theo. Các thành viên của tiểu ban đều là lãnh đạo của các cơ quan Trung ương nên công việc cũng hết sức bận rộn trong khi để chuẩn bị cho các công tác phục vụ cuộc bầu cử sắp tới, các công việc liên quan đến phạm vi trách nhiệm của Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền là rất nặng nề.

Do đó, các thành viên tiểu ban cần phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Tiểu ban và các cơ quan hữu quan để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo dự kiến ​​Kế hoạch công việc trong tháng 12/2020 và tháng 1/2021, các hoạt động của tiểu ban sẽ tập trung theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn bầu cử theo phân công của Hội đồng Bầu cử quốc gia tại văn bản số 06/HĐBCQG-CTĐB ngày 16/9/2020.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất