Tiêu chí đánh giá và xếp loại ban công tác Mặt trận

Vũ Mạnh Ảnh: Hoàng Long

Tại Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Mặt trận năm 2016 cho cán bộ Mặt trận 63 tỉnh thành phố, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh đã quán triệt thực hiện hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động, tiêu chí đánh giá và xếp loại Ban công tác Mặt trận. 

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu tại hội nghị.

Theo dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư gồm các điều quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. 

Tổ chức của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Nguyên tắc làm việc. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Công tác Mặt trận.

Về tổ chức của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư có từ 9-15 người, gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên. 

Cơ cấu của Ban Công tác Mặt trận gồm: Đại diện chi ủy, người đứng đầu các chi hội đoàn thể và một số cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo và một số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã cư trú tại khu dân cư.

Theo Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư hoạt động theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phù hợp với sự lãnh đạo của Đảng ủy và quản lý nhà nước của UBND cấp xã.

Đối với nhiệm vụ của các thành viên Ban Công tác Mặt trận, Trưởng ban CTMT phụ trách chung và chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của Ban Công tác Mặt trận. Triệu tập, chủ trì xây dựng và triển khai chương trình công tác của Ban Công tác Mặt trận.

Về khung đánh giá và điểm số được lấy theo thang điểm là 100 điểm, khung đánh giá theo một trong 2 phương án: phương án 1 gồm 4 loại xuất sắc (từ 86-100 điểm), tốt (từ 65-dưới 85 điểm), trung bình (50-dưới 64 điểm), loại yếu dưới 50 điểm; phương án 2 gồm 5 loại xuất sắc (từ 90-100 điểm), tốt (từ 80-dưới 90 điểm), khá (từ 65-dưới 80 điểm), trung bình (từ 50 đến dưới 65 điểm), loại yếu (dưới 50 điểm).

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Phát triển du lịch cộng đồng

Phát triển du lịch cộng đồng

Hiện nay, tỉnh Lào Cai chú trọng phát triển xây dựng các mô hình, các sản phẩm du lịch đặc sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với việc giữ gìn, bảo tồn ...
Chuyện “thầy” Tề dân vận khéo

Chuyện “thầy” Tề dân vận khéo

Với người Dao ở xã Đồng Sơn, một xã miền núi mới sáp nhập vào TP Hạ Long (Quảng Ninh), anh Đặng Hữu Tề là một thầy cúng có uy tín. Còn ở trụ sở UBND xã Đồng Sơn, anh ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất