Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật bàn ghế học sinh như thế nào là phù hợp?

PV (theo VGP)

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Lê Anh Dũng, Giám đốc Công ty CP Thiết bị trường học Việt Nam kiến nghị về tính hợp pháp của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 về việc hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, THCS, THPT.

Công ty CP Thiết bị trường học Việt Nam được UBND thành phố Hà Nội giao chủ trì đề tài "Nghiên cứu Thiết kế chế tạo bàn ghế học sinh tiểu học Hà Nội phù hợp với TCVN 7490:2005 và TCVN 7491:2005", Mã số: 01C-01/06-2008-2. Đề tài đã được đánh giá xuất sắc và được UBND thành phố cho thực hiện dự án khoa học công nghệ chế tạo bàn ghế học sinh.

Sau khi bàn ghế được trang bị cho 35 trường ở huyện Đan Phượng thì Thông tư liên tịch số 26/2010/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT được ban hành. Nội dung khoa học của Thông tư liên tịch số 26/2010/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT là TCVN 7490:2005 và TCVN 7491:2005, nhưng trong Thông tư không đề cập trích dẫn nên sản phẩm của đề tài do Công ty ông Dũng thực hiện bị dừng lại, đẩy Công ty vào nợ nần.

Sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng ký sửa đổi TCVN 7490:2005 và TCVN 7491:2005 từ năm 2012. Theo đó, Công ty có cơ hội để cởi bỏ sự ràng buộc phải theo TCVN 7490: 2005 và đưa ra một hướng tiếp cận mới, đó là phương pháp thiết kế bàn ghế học sinh theo nguyên tắc mặc định khách quan, trên cơ sở tài liệu nhân trắc học sinh. 

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị xem xét lại tính hợp pháp của Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BGĐT-BKHCN-BYT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BGĐT-BKHCN-BYT được ban hành ngày 16/6/2011 dựa trên các căn cứ pháp lý sau:

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (Điểm a Điều 27 quy định: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tổ chức xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công quản lý).

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (Khoản 1 Điều 9 quy định: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tổ chức xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định tại Điều 27 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật).

- Các Nghị định: Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Y tế.

Các quy định về kích thước bàn ghế tại Điều 3 và quy định về cách bố trí bàn ghế trong phòng học tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BGĐT-BKHCN-BYT được trích dẫn từ TCVN 7490:2005 Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và THCS - Yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc học của học sinh và TCVN 7491:2005 Ecgônômi - Bố trí bàn ghế học sinh trong phòng học.

Hai tiêu chuẩn này do Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường (Bộ Y tế) tiến hành biên soạn dự thảo đề nghị trên cơ sở các số liệu phát riển thể lực và nhân trắc học sinh từ kết quả đề tài nghiên cứu cấp nhà nước KC10.10. nghiên cứu bệnh, tật học đường liên quan đến ecgônômi và giải pháp cải thiện (2001 - 2004), và một số tài liệu nước ngoài có liên quan.

Tại thời điểm xây dựng tiêu chuẩn này, Ban soạn thảo dự thảo đề nghị đã dựa trên những căn cứ thực tế, đã tiến hành nghiên cứu các yếu tố gây nên bệnh học đường như cận thị, đau mỏi cơ xương, cong vẹo cột sống và có những phân tích tính toán cụ thể cho từng loại bàn ghế dựa trên số liệu nhân trắc được điều tra từ 8457 học sinh nam và nữ ở các độ tuổi từ 6 đến 16, được lựa chọn từ các vùng miền khác nhau trên toàn quốc.

Ban soạn thảo dự thảo tiêu chuẩn cũng đã có những so sánh và đánh giá với các tài liệu nước ngoài như Nga, Đài Loan... để đưa ra các chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp tại thời điểm xây dựng. Quá trình xây dựng tiêu chuẩn được giao cho Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 159 "Ecgônômi " biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường - Bộ Y tế, được thực hiện đúng quy trình và nhận được sự đồng thuận cao của các bên có liên quan.

Như vậy, Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BGĐT-BKHCN-BYT đã đảm bảo đầy đủ tính pháp lý khi ban hành và các thông số kỹ thuật tại Thông tư phù hợp với TCVN 7490:2005 và TCVN 7491:2005.

Theo kế hoạch xây dựng TCVN năm 2013 và năm 2017 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, việc rà soát sửa đổi TCVN 7490:2005 Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và THCS, được Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng ký và giao cho Viện Khoa học và Giáo dục Việt Nam nghiên cứu soát xét, dự kiến sẽ gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và công bố vào năm 2018. Vì vậy các cá nhân, tổ chức quan tâm đến lĩnh vực này có thể gửi các góp ý về nội dung chi tiết cho tiêu chuẩn tới Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam để nghiên cứu, xử lý trong quá trình soát xét, sửa đổi TCVN.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất