: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
05:00:34 10/04/2019

Canada cảnh báo gia tăng âm mưu can thiệp bầu cử

Cơ quan giám sát mạng viễn thông Canada cảnh báo tình trạng tấn công mạng để can thiệp vào các cuộc bầu cử đang ngày càng gia tăng.